Fynske skoleelever får fingrene i den vilde natur langs banen

Det er sjældent, at man får mulighed for at opleve det, men der findes en vild og forunderlig natur langs jernbanen. Derfor inviterer Banedanmark og Nyborg Kommune i dag skoleelever fra Nyborg på en lærerig temadag, hvor de kan blive klogere på naturen langs banen.

Normalt er naturen langs banen af sikkerhedsmæssige årsager lukket land for offentligheden. Men i dag får skoleklasser fra Nyborg sig én på opleveren, når Banedanmark i samarbejde med Nyborg Kommune arrangerer en spændende temadag i banenaturens tegn.

”I Nyborg Kommune går vi meget op i, at vores børn og unge får et forhold til naturen, som omgiver os. Jeg er glad for, at Banedanmark helt ekstraordinært her giver os adgang til deres naturarealer langs banen, så vores elever faktisk kan få fingrene i en natur, som de ellers kun kan se fra et togvindue,” siger borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs.

I løbet af dagen vil skoleelever fra Vibeskolen i Nyborg besøge spændende naturformidlingsposter langs banen i Ullerslev, hvor de vil lære om den mangfoldige biodiversitet, der findes langs banen, hvor de kan undersøge arealet for spændende insekter og planter, lave deres egne insekthoteller med natur fra banen og meget andet.

Langs banen i Ullerslev finder man den tørre og næringsfattige natur, som findes mange steder langs den danske jernbane og giver gode levevilkår for sjældne insekter og planter.

”Langs vores baner er der rigtig gode muligheder for at fremme biodiversiteten og samtidig få nogle naturoplevelser. Derfor er det rigtig godt, at man her i Nyborg giver den unge generation en bedre forståelse for naturen og de forskellige arters levesteder,” siger transportminister Trine Bramsen.

Hver elev vil ved ankomsten få udleveret en mulepose med forskellige redskaber, som de skal bruge til dagens aktiviteter, information om naturen langs banen, en pose med blomsterfrø fra banen og et insekthotel, som de i løbet af dagen kan fylde op med banenatur og tage med hjem. Eleverne får også mulighed for at indsamle, og få hjælp til at artsbestemme, de dyre- og plantearter, som de lykkes med at finde i løbet af dagen.

Arrangementet løber af stablen fra kl. 9 til 14. Infrastrukturdirektør i Banedanmark, Randi Skogstad, skyder det hele i gang kl. 09 sammen med Torben Kelm Danielsen, direktør for Teknik og Miljø og Klima og Natur i Nyborg Kommune.

Kl. 13:30 vil transport- og ligestillingsminister, Trine Bramsen, og borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs, runde dagen af.

Da naturen ligger op ad aktive sporarealer, er den af sikkerhedshensyn almindeligvis slet ikke åben for offentligheden. Af hensyn til jernbanesikkerheden vil aktiviteterne derfor også finde sted inden for et tydeligt afgrænset område langs banen, bemandet med sikkerhedspersonale og med god sikkerhedsafstand til aktive togspor.

Fakta:

  • Banedanmark råder over ca. 4.500 hektar natur langs banen, svarende til næsten 6.400 fodboldbaner. Mange af områderne er unikke biodiversitetsmiljøer med sjældne og truede planter og dyr. 

  • Naturområdet i Ullerslev er sammen med en række nedlagte baneterræner landet over en del af InfraNatur-projektet, hvor Banedanmark i samarbejde med Miljøstyrelsen gør en særlig indsats for at værne om og pleje naturen.

  • Mens naturen langs banen i Ullerslev af hensyn til jernbanesikkerheden almindeligvis ikke er åbent for offentligheden, kan naturglade børn og voksne frit besøge offentligt tilgængelige, nedlagte banearealer i Struer, Jejsing og Lunderskov. Læs mere om områderne her og om Banedanmarks arbejde for natur og biodiversitet her.

seneste nyt fra banedanmark