S-banen 2023

Sådan opgør vi punktlighed i 2023

I henhold til vores kontrakt med Transport- og Bygningsministeriet opgør vi kundepunktlighed for den statslige jernbane på fjernbanen og på S-banen. Kundepunktligheden for S-banen skal være minimum 92,3%.

Kundepunktlighed måles som andelen af rettidige rejser i forhold til antallet af rejser, som er afviklet med en rejsetid, som er mindre end 3 min. i forhold til den planlagte rejsetid.

Der indgår en rutevalgsmodel som del af opgørelsesmetoden på kunderettidighed. Den sikrer, at der tages forbehold for, at kunder i det centrale afsnit på S-banen (f.eks. mellem Svanemøllen og København H.) har mange alternative ruter at vælge imellem i tilfælde af, at et tog bliver aflyst.

Med S-banen menes den del af den storkøbenhavnske jernbane, der opereres af DSB med linjerne A, B, Bx, C, E, F og H.

 

S-banen Kundepunktlighed
(mål 92,4 %)
Togpunktlighed

Banedanmarks ansvar
(Max. 2,5 %)
Jernbanevirksomhedens
ansvar
Eksterne forhold
januar 96,6 % 96,9 % 0,6 % 0,6 % 1,9 %
februar   97,0 % 97,2 %  0,3 % 1,0 % 1,5 % 
marts   96,0 % 95,0 %  3,2 %  0,9 %  0,9 % 
april  96,2 %  97,0 %  0,5 %  0,5 %  2,0 % 
maj  96,5 %  97,0 %  1,1 %  1,4 %  0,5 % 
juni  95,0 %  95,8 %  0,7 %  3,0 %  0,5 % 
juli  97,9 %  98,3 %  0,6 %  0,7 %  0,4 % 
august  95,7 %  96,3 %  1,3 %  0,8 %  1,6 % 
september  96,5 %  97,0 %  0,7 %  1,1 %  1,1 % 
oktober  96,2 %  96,7 %  0,4 %  0,8 %  2,1 %
november  95,5 %  96,6 %  0,8 %  1,6 %  1,0 % 
december   92,7 %  93,7 % 0,6 %  3,8 %  1,9 %