S-banen 2021

Sådan opgør vi punktlighed i 2021

I henhold til vores kontrakt med Transport- og Bygningsministeriet opgør vi kundepunktlighed for den statslige jernbane på fjernbanen og på S-banen. Kundepunktligheden for S-banen skal være minimum 92,3%.

Kundepunktlighed måles som andelen af rettidige rejser i forhold til antallet af rejser, som er afviklet med en rejsetid, som er mindre end 3 min. i forhold til den planlagte rejsetid.

Der indgår en rutevalgsmodel som del af opgørelsesmetoden på kunderettidighed. Den sikrer, at der tages forbehold for, at kunder i det centrale afsnit på S-banen (f.eks. mellem Svanemøllen og København H.) har mange alternative ruter at vælge imellem i tilfælde af, at et tog bliver aflyst.

Med S-banen menes den del af den storkøbenhavnske jernbane, der opereres af DSB med linjerne A, B, Bx, C, E, F og H.

 

S-banen Kundepunktlighed
(mål 92,3 %)
Togpunktlighed

Banedanmarks ansvar
(Max. 2,5 %)
Jernbanevirksomhedens
ansvar
Eksterne forhold
januar  92,4 % 93,7 % 3,2 %  1,2 %  1,9 % 
februar  92,3 % 93,9 % 4,2 %  1,0 %  0,8 % 
marts  92,1 % 93,5 % 3,8 %  1,8 %  0,9 % 
april  92,7 % 94,3 %  3,4 %  1,0 %   1,2 %
maj  94,5 %  94,6 % 3,0 % 0,9 %   1,6 %
juni  95,6 %  96,2 % 1,5 %  1,0 %  1,3 % 
juli  94,0 %  95,6 % 1,8 %  1,1 %  1,4 % 
august 92,0 %  93,8 % 2,5 %  2,3 %  1,4 % 
september   90,1 % 92,3 %  4,2 %  1,9 %  1,6 % 
oktober  90,8 %  93,1 %  4,6 %  1,3 %  1,0 % 
november   87,8 % 90,4 %  5,5 %  2,4 %  1,7 % 
december  91,8 % 93,3 % 4,0 %  2,1 %  0,6 %