S-banen 2020

Sådan opgør vi punktlighed i 2020

I henhold til vores kontrakt med Transport- og Bygningsministeriet opgør vi kundepunktlighed for den statslige jernbane på fjernbanen og på S-banen. Kundepunktligheden for S-banen skal være minimum 92,3%.

Kundepunktlighed måles som andelen af rettidige rejser i forhold til antallet af rejser, som er afviklet med en rejsetid, som er mindre end 3 min. i forhold til den planlagte rejsetid.

Der indgår en rutevalgsmodel som del af opgørelsesmetoden på kunderettidighed. Den sikrer, at der tages forbehold for, at kunder i det centrale afsnit på S-banen (f.eks. mellem Svanemøllen og København H.) har mange alternative ruter at vælge imellem i tilfælde af, at et tog bliver aflyst.

Med S-banen menes den del af den storkøbenhavnske jernbane, der opereres af DSB med linjerne A, B, Bx, C, E, F og H.

S-banen Kundepunktlighed
(mål 92,3 %)
Togpunktlighed
(mål 95,0 %)
Banedanmarks ansvar
(Max. 2,5 %)
Jernbanevirksomhedens
ansvar
Eksterne forhold
januar 91,7 % 94,2 % 3,8 % 0,9 % 1,1 %
februar 93,6 % 95,2 % 2,3 % 1,9 % 0,6 %
marts  91,6 % 92,5 %  1,1 %  3,4 % 3,0 %
april  96, 0 % 97,0 %  1,7 %  0,7 %  0,6 % 
maj  94,2 % 95,6 %   3,0 %  0,8 %  0,6 % 
juni  92,7 % 95,2 %  2,3 %  1,4 %  1,1 % 
juli  95,7 % 97,4 %  1,7 %  0,5 %  0,5 % 
august  95,8 %  96,9 % 1,6 %  0,7 %  0,9 % 
september  96,5 % 97,7 % 1,1 %  0,8 %  0,4 % 
oktober  94,1  %  96,3 %  1,4 %  0,7 %  1,7 % 
 november  94,4 % 95,7 %  2,1 %  0,9 %  1,3 % 
 december 95,6 %   96,3 % 1,4 %  1,1 %  1,2 %