Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet har to primære opgaver: at sikre at Banedanmarks administrerende direktør og den øvrige direktion får den nødvendige support i forhold til direktionsmøder, møder med centrale samarbejdspartnere, internationalt samarbejde m.v. samt at sikre at alle henvendelser til Banedanmark fra Transportministeriet besvares i rette tid og kvalitet.

Direktionssekretariatet har desuden ansvar for fordeling af og opfølgning på henvendelser fra Transportministeriet, herunder at koordinere en del af de efterspurgte produkter.

Vores opgaver er ofte temmelig komplekse og skal tit løses inden for korte deadlines.

Sekretariatet ledes af Søren Herping