Banedanmarks klimaplan 2030

Banedanmarks klimaplan 2030 fastlægger rammerne for Banedanmarks klimaindsats og sætter mål for Banedanmarks CO2-reduktion frem imod år 2030. Målet er at reducere CO2-udledningen fra jernbanen med 20-30 %.

Jernbanen er en bæredygtig og klimavenlig transportform, som kan bidrage til at reducere CO2-udslippet til atmosfæren og dermed levere et betydeligt bidrag til løsningen af klimaudfordringerne. 

Målet med Banedanmarks klimaplan er at reducere CO2-udledning med 20-30 % frem mod 2030, i forhold til CO2-udledningen i 2019.

Banedanmarks nye klimaplan identificerer den CO2-udledning, som Banedanmark direkte eller indirekte har indflydelse på: Banedanmarks egen anvendelse af fossile brændsler, udledning fra forbrug af varme og elektricitet og underleverandørers CO2-udledning.

Klimaplanen peger på en række virkemidler, som kan bidrage til en reduktion af CO2-udledning i Banedanmark:

  • Energieffektivisering og anvendelse
  • Materialeoptimering og dimensionering
  • Materialevalg og substitution
  • Transport, maskiner og konstruktion
  • Bortskaffelse, affald og genanvendelse
  • Samlede CO2-reduktioner
 

Mere om udviklingen af den grønne bane