Status på arbejdet med sporskifter på Nykøbing Falster St

Banedanmark har nu etableret en midlertidig teknisk løsning, der gør det muligt at afvikle den normale køreplan til og fra Nykøbing Falster Station.

Tekniske problemer med sporskifter på Nykøbing Falster St. har givet ændringer i togdriften. Banedanmark har nu etableret en midlertidig teknisk løsning, der gør det muligt at afvikle den normale køreplan til og fra Nykøbing Falster. 

Som led i opgraderingen af Nykøbing Falster Station er mange af stationens gamle sporskifter blevet udskiftet med nye. Da sporskifterne blev taget i brug i begyndelsen af december, opstod der imidlertid tekniske problemer med nogle af de centrale sporskifter på stationen. 

Siden har Banedanmarks teknikere arbejdet intensivt på at løse problemet, og Banedanmark forventer nu, at en midlertidig teknisk løsning vil være klar fra mandag d. 17. januar 2022, hvor det igen vil være muligt at afvikle den fulde køreplan på Nykøbing Falster Station. DSB går nu i gang med at planlægge opstart af fuld trafik og vil selv melde nærmere ud herom.

Passagererne på Lollandsbanen skal endvidere være opmærksomme på, at ændring af ankomstspor på Nykøbing Falster St. kan give udfordringer ved skift til tog mod København. Det skyldes, at det desværre ikke er teknisk muligt at lade Lokaltogs tog ankomme på modsatte side af samme ø-perron, som toget mod København afgår fra, sådan som det normalt er tilfældet. 

Banedanmark opfordrer fortsat togpassagerer til og fra Nykøbing St. til at planlægge rejsen på Rejseplanen. Det er desuden en god idé at holde sig opdateret på DSB’s og Lokaltogs hjemmesider. 

 
Sporskifter er en del af jernbanesikkerheden
Rent teknisk består et sporskifte dels af jerndelene, og dels af sporskiftedrevet, der er den motor, der sætter sporet i den rigtige retning. 
Både installationen af jerndelene og drevene i sporskifterne på Nykøbing Falster St. er godkendte, men når de to godkendte delelementer skal arbejde sammen, så mangler der nogle millimeter for, at sporskiftet kommer inden for den såkaldte tolerance, der angiver, hvor tæt sporskiftet skal lukke. 
 
Der er nu fundet en midlertidig teknisk løsning for at håndtere dette problem. Banedanmark og eksterne eksperter arbejder videre med at finde en langsigtet løsning på problemerne med sporskifterne. 
 

Nyt fra Banedanmark