Udendørs ledelinje- og opmærksomhedsfliser på forpladser, perroner og perrontunnel

Vejledning for projekterende. 

Vejledningen indeholder krav til brug for projektering af Intactila - udendørs
ledelinjesystem på forpladser og perroner.
Vejledningen anviser principper for udlægning af Intactila ledelinje- og
opmærksomhedsfliser, og giver generelle input til arbejdsbeskrivelse samt oplysninger
om drift og vedligeholdelse, farvevalg, fugemateriale, adresse på leverandører mm.

Filnavn Download
H1_N00_Kravspecifikation
Vejledning udendørs ledelinje- og opmærksomhedsfliser