Ydelsestyper og ydelseskategorier

Nedenfor ses en samlet oversigt over ydelsestyper og ydelseskategorier:

Oversigt over ydelseskategorier