Kompetencekravkatalog

Kompetencekravkataloget til entreprenører indeholder en liste over krav til faglige kompetencer og en liste over jernbanesikkerhedsmæssige, forretningsmæssige og tekniske krav.
For at sikre at det altid er den seneste udgave af kataloget, der anvendes, skal kataloget downloades, hver gang det skal bruges.