Bestilling af sporspærring til vedligehold på S-banen

Sporspærringer på Banedanmarks infrastruktur på S-banen, bestilles fortrinsvis hos Kapacitetsdisponering.

Spørgsmål til sporspærringer eller hjælp og vejledning ved arbejder på S-banen, rettes ligeledes til Kapacitetsdisponering.

Kapacitetsdisponering kan også hjælpe med at finde ud af i hvilke tidsrum, der opnås de bedst mulige sporspærringer i forhold til det arbejde, som skal udføres.

Henvendelse til Kapacitetsdisponering skal fortrinsvis ske via e-mail: dhobestilling@bane.dk

Det er også muligt at komme i telefonisk forbindelse med Kapacitetsdisponering

Marianne Hrouda-Rasmussen: 41780565

Helle Julsgaard Larsen: 25235441

Kapacitetsdisponering er lukket på helligdage. Henvendelser udenfor Kapacitetsdisponerings åbningstid kan ske til Togleder - S-bane på tlf. 8234 8011 eller mail: dch@bane.dk


 

Bestillingsfrister for togfrie intervaller/udvidede togintervaller og generelle arbejdstider

Nat efter søndag til nat efter torsdag (Nat 1-5):

Arbejdstid: Se Togfri intervaller 

Bestillingsfrist: Senest 15 arbejdsdage inden.

Bestillingsfrister for øvrige sporspærringer:

Ønskes sporspærringer uden for ovennævnte tidsrum skal Kapacitetsdisponering kontaktes senest 21 uger inden sporspærringen skal benyttes. Herefter vil Kapacitetsdisponering forsøge at indpasse ønskerne i forhold til de øvrige opgaver på S-banen. Planlægning sker i tæt samarbejde med DSB. I visse tilfælde kan spærring ikke bevilges, uanset spærring er søgt rettidigt:

- Ved konflikt med andre spærringer fra andre interessenter på jernbanen

- Af nødvendige trafikale hensyn

Kontakt til Kapacitetsdisponering for yderligere informationer sker via e-mail: dhobestilling@bane.dk

Bestilling af sporspærring på S-banen (ORS)

Gyldighedsområde:

Hele S-banen

Sådan udfyldes bestillingsblanketten

Overskrifterne herunder refererer til punkterne på bestillingsblanketten.

Bestillers notater

Her anføres bestillers eget bestillingsnummer, eller andre arkivoplysninger. Feltet er ikke beregnet til længere bemærkninger.
Til bemærkninger benyttes feltet Øvrige bemærkninger nederst i skemaet.

Bestiller

Her udfylder bestiller felterne med navn, firmanavn/tjenestested, telefonnummer og den e-mailadresse det færdige cirkulære skal sendes til.

Bestilling via sporspærringskatalog

De enkelte områder, bestilles ved at kigge i sporspærringskataloget og vælge de områder, der dækker det arbejde der skal udføres.

Bestilling andet

Sporspærringer der kun skal bruges til transport – Bestilles i forlængelse af et område.
Projekter uden for togfrit interval – Bestilles hvis der er trafikal konsekvens.

Periode

Dato og klokkeslæt skal være præcist angivet.

Hvis en sporspærring går over midnat, skal den dato angives, hvor spærringen starter.
Eks: 3 nætter à 7 timer startende den 20/9 kl. 21.00 skrives således:
Fra dato: 20/9, Til dato: 22/9, fra kl. 21.00, til kl. 24.00 og
Fra dato: 21/9, Til dato: 23/9, fra kl. 00.00, til kl. 04.00.

Skal spærringen etableres i hele perioden uden at ophæves, angives perioderne således:
Eksempel: Sporombygning fra den 20/9 kl. 21.00 til den 30/9 kl. 04.00 skrives således:
Fra dato: 20/9, Til dato: 20/9, fra kl. 21.00, til kl. 24.00 og
Fra dato: 21/9, Til dato: 29/9, fra kl. 00.00, til kl. 24.00 og feltet "Ubrudt" afkrydses, og
Fra dato: 30/9, Til dato: 30/9, fra kl. 00.00, til kl. 04.00.

Beskrivelse af arbejdet

Arbejdet skal beskrives så detaljeret, at man får et klart indtryk af arbejdets art, omfang og konsekvenser.

Jernbanesikkerhedsplan nummer

Løbenummeret på jernbanesikkerhedsplanen for det pågældende arbejde skal anføres.

Kræves kørestrømsafbrydelse?

Vælg Ja eller Nej i rubrikken. Kørestrømsafbrydelser bestilles særskilt.

Kørsel med ICI eller Maskiner (Jernbanekøretøjer)

Vælg Ja eller Nej i rubrikken. Hvis Ja er valgt, beskriv i hvilket omfang, der skal køres med maskiner i sporspærringen.
Beskrivelse foretages i bemærkningsrubrikken. Det er vigtigt at påføre, om det er med eller uden ICI og hvor mange køretøjer.

Er sporet farbart?

Vælg Ja eller nej i rubrikken. Er sporet umiddelbart farbart, hvis sporspærringen hæves og et eventuelt køretøj fjernes.

Må der henstilles S-togsmateriel i det spærrede område?

Vælg Ja eller Nej i rubrikken. Anfør i bemærkningsrubrikken i hvilket omfang S-togsmateriel må henstilles.

Øvrige bemærkninger?

Her kan du anføre bemærkninger, der ikke kan henføres til ovenstående punkter.