Bestilling af sporspærringer

Ved mange infrastrukturarbejder kræves, at sporet er spærret for kørsel med tog.

Her finder du vejledning, bestillingsblanketter og e-mailadresser til bestilling af sporspærringer på Banedanmarks strækninger.

Der gøres opmærksom på, at kørestrømsafbrydelser skal bestilles separat, og at disse har andre tidsfrister for bestilling.