At arbejde i Banedanmark

I Banedanmark får du 2.800 kolleger med meget forskellige fagligheder, baggrunde og nationaliteter. Sammen arbejder vi at udvikle, styre og drifte 3.500 km jernbane, så 180 millioner rejsende hvert år kommer sikkert frem på banen.  

Lige nu står Banedanmark i spidsen for historisk mange, komplekse infrastrukturprojekter, som flytter banenettet ind i fremtiden. Vi sætter strøm til banen, bygger ny jernbane mod Femern og indsætter nye digitale signalsystemer. Samtidig har vi ansvar for at vedligeholde 3.500 km jernbane og styre trafikken, så 180 millioner rejsende hvert år kommer sikkert frem på banen. Det er faktisk lidt kompliceret.  

Heldigvis er vi mange dedikerede mennesker til at løse opgaverne. Fra spor, til trafiktårn og kontor består Banedanmark af mennesker med vidt forskellige baggrunde og faglige profiler. Vi kommer fra over 40 forskellige lande, og vi arbejder i hele Danmark. Det gør Banedanmark til en ganske særlig arbejdsplads, hvor vi bygger et vigtigt fundament for den grønne omstilling og en tryg og stabil banedrift.

Vil du være med? 

Vores forskellighed er en styrke

Vi er en mangfoldig arbejdsplads sammensat af dedikerede mennesker med forskellige fagligheder, nationaliteter, kompetencer og baggrunde. Vi samarbejder på tværs med en uformel omgangstone, et stærkt kollegaskab og en fælles identitet knyttet til jernbanen og den kollektive transport.

Alle skal arbejde sammen og byde ind med deres kompetencer, for at vi lykkes med at nå vores ambitiøse mål. Vi har brug for forskellige perspektiver og tilgange for at finde den optimale fremgangsmåde i en given situation, for vi udvikler os kun, hvis vi hele tiden bliver udfordret på den måde, vi arbejder på. Derfor er mangfoldighed en nødvendighed og et grundvilkår i Banedanmark.


Det gode arbejdsliv

Vi er en succes, når vi er motiverede og stolte – i en hverdag hvor vores mål og leverancer er helt centrale.

Vi har fokus på trivsel, et liv i balance og forebyggelse af stress, og alle ansatte er inkluderet i vores aftalte med Falck Healthcare. Trivsel rummer både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Vi arbejder målrettet på begge områder for at understøtte et godt og fleksibelt arbejdsliv og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, uanset om arbejdet udføres fra kontoret i dagtimer eller som natarbejde ved jernbanen et sted i Danmark. Med andre ord skal det være muligt for alle at opretholde et liv i balance mellem arbejde og fritid.


Vi transformerer jernbanen digitalt

I disse år er vi i gang med at indføre banebrydende, ny teknologier på jernbanen. Vi digitaliserer jernbanen og indsætter nye, digitale signalsystemer, som giver flere tog til tiden, bedre trafikinformation og mulighed for flere tog på skinnerne. I projekterne introducerer vi intelligent teknologi til at forny og vedligeholde jernbanen smartere og modellering i 3D og 4D.

Vi er med til at skabe fremtidens grønne Danmark

I Banedanmark er du med til at skabe et mere sammenhængende, grønnere og klimavenligt samfund. Hos os er du ganske enkelt med til at lægge skinnerne til et mere bæredygtige samfund og få dagligdagen til at fungere for tusindvis af menneske. Det er vi stolte af. Og det tilfører stor mening, til alt vi foretager os.

Mange af vores nye kolleger fortæller, at de sjældent har oplevet en arbejdsplads, hvor medarbejderne brænder så meget for at levere et godt produkt og få togene til at køre til tiden.

Karriere i Banedanmark

Som jurist i Banedanmark er du med til at lægge det juridiske grundlag for nogle af de største anlægsprojekter i Danmark.

Her får du erfaring med de helt store udbud og projekter, hvor du sætter et fagligt aftryk på moderniseringen af fremtidens grønne jernbane. Du arbejder tæt sammen med de dygtigste inden for dit felt og får en bred berøringsflade med kommuner, bygherrer og andre interessenter. Det skærper din faglighed og giver din karriere retning.

I Banedanmark får du både en karriere med mening og et arbejdsliv i balance. Det, synes vi, er stort. Vil du være med?

Læs mere om karrieremulighederne som jurist i Banedanmark.

Kontakt os og hør mere

Har du spørgsmål til karrieremulighederne som jurist i Banedanmark, så er du velkommen til at kontakte Sofie Nielsen.

Som ingeniør i Banedanmark er du med til at realisere nogle af danmarkshistoriens største projekter inden for anlæg og infrastruktur.

Det går stærkt på banen lige nu. Jernbanen digitaliseres med nye, digitale signalsystemer, som giver flere tog til tiden og mulighed for flere tog på skinnerne. Samtidig sætter vi strøm til banen, så der kan køre endnu flere klimavenlige tog og vi bygger en helt ny korridor til Europa til klimavenlige eltog.  Derfor har vi brug for dig, som er fagligt ambitiøs og kan finde nye løsninger.

Som ingeniør i Banedanmark får du ansvar for de helt store budgetter sammen med nogle af de skarpeste inden for dit felt. Og du kommer til at spille en vigtig rolle på projekter, som sætter et synligt aftryk på samfundet i mange generationer frem. Det er stort for Danmark. Vil du være med? 

Læs mere om karrieremulighederne som ingeniør på banen.

Kontakt os og hør mere

Har du spørgsmål til karrieremulighederne som ingeniør i Banedanmark, så er du velkommen til at kontakte Sofie Nielsen.

 

Som it-specialist i Banedanmark er du med til at rykke jernbanen ind i fremtiden.

Danmark er det første land i verden, som digitaliserer hele banenettet med nye signalsystemer, der vil give flere tog til tiden, bedre trafikinformation og mulighed for flere tog på skinnerne.

I Banedanmark kommer du med helt frem i førerhuset på et af Danmarks største digitaliseringsprojekter.

Her får du komplekse og udfordrende opgaver, som du løser sammen de skarpeste digitale hjerner fra hele verden. Det skærper din faglighed og sætter en ambitiøs retning for din karriere.

På den måde bliver du en nøgleperson i arbejdet med at gøre den danske jernbane klar til digital trafikstyring, klimavenlige el-tog og moderne højhastigbaner. Det er et stort digital skridt for Danmark. Vil du være med?

Læs mere om karrieremulighederne som it-specialist i Banedanmark.

Kontakt os og hør mere

Har du spørgsmål til karrieremulighederne som it-specialist i Banedanmark, så er du velkommen til at kontakte Anna Hebda Johansen.

 

Som akademisk konsulent i Banedanmark er du med til at gøre en af verdens grønneste transportformer endnu mere klimavenlig.

I Banedanmark er du med til at sikre, at flere kan køre med klimavenlige el-tog med en reduceret udledning af CO2 på hele 85 %.

Du kommer tæt på det politiske maskinrum, hvor der træffes beslutninger, som du bidrager til at føre ud i livet. Samtidig får du en bred berøringsflade med kommuner, jernbaneoperatører og politiske interessenter i arbejdet for at udvikle en bæredygtig bane, som binder regioner, byer og mennesker bedre sammen.

På den måde får du mulighed for at sætte dit grønne aftryk på Danmarks klimavenlige infrastruktur og en vigtig del af løsningen på udfordringerne inden for klima, miljø og trængsel. Det er en stor agenda. Vil du være med?

Læs mere om karrieremulighederne som akademisk konsulent i Banedanmark.

Kontakt os og hør mere

Har du spørgsmål til karrieremulighederne som akademisk konsulent i Banedanmark, så er du velkommen til at kontakte Anna Hebda Johansen

 

Som leder i Banedanmark er du med til noget stort. 

Vores vision er at udvikle og bygge en attraktiv, grøn, sikker og effektiv jernbane, og vores mission er at levere på vores kerneleverancer: Punktlighed, Projekter og Ordentlighed. Det kræver god ledelse.

God ledelse er alfa og omega for at komme i mål
Vi har høje forventninger til dig som leder i Banedanmark og du får et stort ansvar. Du bliver også mødt af helhjertet opbakning, anerkendelse og ambitioner om, at vi sammen skaber en velfungerende arbejdsplads, hvor trivsel, professionalisme og høj faglighed er i fokus. 

Læs mere om karrieremulighederne som leder i Banedanmark.

Kontakt os og hør mere

Har du spørgsmål til karrieremulighederne som leder i Banedanmark, så er du velkommen til at kontakte Maria Bennedsen.