For jernbanevirksomheder

Information til dig, der kører på banen

Hvad kan vi hjælpe dig med?

I henhold til § 7, stk. 1 i bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) udsender Banedanmark foreløbig kapacitet 1. juli 2024.

Det fremgår af bestemmelsen:

”Banedanmark giver senest 5½ måneder før tildelingsperiodens begyndelse ansøgerne meddelelse om tildelingen af kanaler med forbehold for mindre ændringer og justeringer og sender udkast til køreplan i høring hos alle berørte parter. …”

Seneste opdateringer til de trafikale regler

27.05.2024
Senest udsendte rettelsesblade

Gældende bestemmelser uge 22/2024

17.05.2024
Trafikcirkulærer

TC 2024-21

Forbikørsel af et endepunkt uden tilladelse.
Håndtering, registrering og behandling.

17.05.2024
Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

SSB 2024-506 ORF

Strækning 2, 4 og 6. Restriktion ifm. med udstedelse af OS-kørtilladelse

17.05.2024
Trafikcirkulærer

TC 2024-21

Forbikørsel af et endepunkt uden tilladelse.
Håndtering, registrering og behandling.

17.05.2024
Trafikcirkulærer

TC 2024-21

Forbikørsel af et endepunkt uden tilladelse.
Håndtering, registrering og behandling


06.05.2024
SIN-G

SIN-G (24-1) 13.05.2024

25.04.2024
Strækningsoversigt

Strækningsoversigt 25.04.2024

19.04.2024
Trafikcirkulærer

TC 2024-22

S-banen. Storminstruks.

08.04.2024
Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

SSB 2024-505 ORF

Strækning 2, 4 og 6. Restriktion ifm. med udstedelse af OS-kørtilladelse

01.04.2024
ATC-instruks

ATC-instruks 01.04.2024

26.03.2024
TIB-S

TIB-S 06.04.2024

21.03.2024
Supplerende sikkerhedsbestemmelse

SSB 2024-105 SR

TIB 1, Høje Taastrup-Roskilde. Kørsel med prøvetog

15.03.2024
Supplerende sikkerhedsbestemmelse

SSB 2024-801 SR-ORF

TIB 2/Strækning 2, Ringsted-Vordingborg. Kørsel med elektriske tog

15.03.2024
Trafikcirkulærer

TC 2024-13

Undersøgelsesvagt i Banedanmark

15.03.2024
Trafikcirkulærer

TC 2024-14

Nedbørsobservationer

15.03.2024
ORS

ORS 24-1

Operationelle Regler for S-banen

15.03.2024
ORS

ORS 24-1 ændringsmarkeret

Ændringsmarkeret version. Operationelle Regler for S-banen

15.03.2024
Trafikcirkulærer

TC 2024-13

Undersøgelsesvagt i Banedanmark

15.03.2024
Trafikcirkulærer

TC 2024-14

Nedbørsobservationer

15.03.2024
Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

SSB 2024-801 SR-ORF

TIB 2/Strækning 2, Ringsted-Vordingborg. Kørsel med elektriske tog

15.03.2024
Trafikcirkulærer

TC 2024-15

Strækning 2, Mogenstrup. Elektronisk overvågning og udlevering af nøgler

15.03.2024
Trafikcirkulærer

TC 2024-13

Undersøgelsesvagt i Banedanmark

15.03.2024
Trafikcirkulærer

TC 2024-14

Nedbørsobservationer

22.02.2024
Supplerende sikkerhedsbestemmelse

SSB 2024-106 SR

SIN-L. Instruks 23.1 punkt 2.5.2.

22.02.2024
Trafikcirkulærer

TC 2024-19

Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg på infrastruktur med togkontrolanlæg (Trafikstyrelsens BJ 5-1-2017)

21.02.2024
Trafikcirkulærer

TC 2024-12

Øresundsbanen, landanlæg.
Minimumskrav for opretholdelse af toggangen

24.01.2024
Trafikcirkulærer

TC 2024-06

Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor

24.01.2024
Trafikcirkulærer

TC 2024-08

Ringsted-Vigerslev.
Minimumskrav for opretholdelse af driften

24.01.2024
Trafikcirkulærer

TC 2024-04

Hjul- og aksellastdetektorer. Håndtering af alarmer.

Overkørelse

LA Strækningsinformation

Her finder du hastighedsbegrænsninger og andre forhold på jernbanen.

Find LA Strækningsinformationer
Tog igennem Slagelse Station

Netredegørelse

Læs om betingelser for adgang til den infrastruktur, som Banedanmark forvalter.

Find netredegørelserne
""

Trafikale regler

Her finder du de trafikale regler for kørsel og arbejde.

Find de trafikale regler