Ny på Banedanmarks strækninger

Hvis du vil opstarte jernbanevirksomhed, kan du få rådgivning og hjælp af Banedanmark. Start med at kontakte os, så vi kan guide dig godt i gang med de første indledende og undersøgende faser

Opstartsprocessen og det videre forløb

For at opstarte jernbanevirksomhed i Danmark skal du indhente en række tilladelser, licenser, certifikater mv. hos Banedanmark samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Du skal indgå en adgangskontrakt med Banedanmark samt ansøge om kapacitet til transporter. Når de første indledende faser er overstået, og en egentlig proces vedrørende kapacitetstildeling og godkendelse som jernbanevirksomhed er i gang, vil du få tilknyttet en ressourceperson, der er den daglige indgangsvinkel til Banedanmark.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder licens, sikkerhedscertifikat og ibrugtagningstilladelse samt typegodkender det rullende materiel. Betingelserne for samt vejledning vedrørende ansøgninger kan ses på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

For at drive jernbanevirksomhed i Danmark er det nødvendigt at have en ansvarsforsikring, der dækker person- og tingskade.

Der er stor forskel på reglerne om dokumentation i de europæiske lande. Har du derfor en transport, der er grænseoverskridende, er det vigtigt at indsamle den nødvendige dokumentation fra de pågældende lande.


Læs mere