Kompleks overgang til det nye signalsystem CBTC

NÅR ET HELT NYT SIGNALSYSTEM SKAL INSTALLERES OG INTEGRERES PÅ S-BANEN, LIGGER DER FLERE ÅRS PLANLÆGNING OG FORBEREDELSE FORUD, FØR DET KAN TAGES I BRUG

Det nye CBTC-signalsystem, der installeres på S-banen, er et moderne computerbaseret system, der via trådløs teknologi sender signal direkte ind på en skærm i toget. Dermed forsvinder de traditionelle signaler langs sporet

Tekniske, trafikale og uddannelsesmæssige ændringer

Da de fleste af signalanlæggene på S-banen er fra 50'erne og 60'erne eller tidligere, kan man stort set ikke genbruge dele fra det nuværende system, hvorfor alt teknisk udstyr, der skal installeres og integreres, er helt nye komponenter. Med det nye signalsystem følger en lang række tekniske, trafikale og uddannelsesmæssige ændringer:

  • Nyt teknisk udstyr på banen og i toget
  • Nye færdselsregler og uddannelse
  • Test 
  • Udrulning 
  • Sikkerhedsgodkendelse

Nyt teknisk udstyr på banen og i tog

På banen

Når de traditionelle signaler langs sporet forsvinder, bliver signalet sendt direkte ind i førerrummet på toget. Derfor er der installeret nyt teknisk udstyr i og omkring sporet: Såkaldte baliser og akseltællere er monteret i sporet. De bruges til at bestemme togets placering på strækningen, og er med til at sikre korrekt stedangivelse i de elektroniske sikringssystemer, så man hele tiden ved, hvor togene befinder sig.

Da det nye signalsystem blandt andet fungerer ved hjælp af radiokommunikation, er der langs banen opsat radiomaster, der via trådløs teknologi sender signal til togets CBTC-computer. Teknikhytter er opsat ved stationerne, som hjælper med at transmittere data til og fra det centrale signalsystem og fjernstyringscentralen, hvorfra togene styres.

I toget

Men det er ikke kun i og ved sporet, der bliver installeret teknisk udstyr. S-togene bliver også udrustet med nyt udstyr til det nye system. I førerhuset er der monteret computerskærme forbundet med en computer med software fra det nye signalsystem.

Under selve toget er der monteret afstandsmåler og radar, som måler afstand og hastighed samt en antenne til at læse baliser. På taget er der monteret antenner til det nye dataradiosystem.

På denne måde kommunikerer toget data om sin egen position til det centrale signalsystem, og derfra modtager det opdaterede køretilladelser baseret på køreplanen, oplysninger om de andre togs position samt oplysninger om indstillede togveje, hastighedsnedsættelser og andre forhold i infrastrukturen. 

Nye færdselsregler og uddannelse

Foruden de mange tekniske installationer er der med det moderne signalsystem brug for at udvikle et helt nyt sæt regler for togtrafikken på S-banen - en slags ny færdselslov. Og der er udviklet uddannelsesforløb for alle de grupper, som arbejder ved banen. Alle er igennem en grundig oplæring og uddannelse i det nye signalsystem. Det gælder bl.a. trafikstyringsmedarbejdere, lokomotivførere og vedligeholdelsespersonale. På S-banen gennemgår mere end 1000 medarbejdere uddannelse i forhold til det nye system.

Test af systemet 

Forud for ibrugtagningen på den første strækning mellem Hillerød og Jægersborg, har der været gennemført grundige afprøvninger af det nye system. Et stort antal scenarier er gennemtestet, og der er kørt i omegnen af 50.000 testkilometer på S-banen.

Udrulning

I takt med at det nye signalsystem bliver udrullet på de øvrige strækninger vil S-banen blive styret med CBTC. Derfor vil der, indtil det nye system er endelig udrullet, blive skiftet mellem det nuværende  HKT-system og det nye CBTC-system alt efter strækningens udrustning.

Sikkerhedsgodkendelse

Før det nye signalsystem blev taget i brug på S-banen, har det været igennem en omfattende sikkerhedsgodkendelsesprocedure hos Trafik-, Bolig og Byggestyrelsen, der giver godkendelserne. Det har krævet flere godkendelser fra Trafik- og Byggestyrelsen at få lov at tage S-banens nye signalsystem i brug.

Sikkerhedsgodkendelserne er inden for områderne: 
  • Trafikregler
  • Træning af personale
  • Udstyr ombord på togene 
  • Udstyr i og ved spor 

Det større afprøvningsforløb og den omfattende systemgodkendelse af hele det nye signalsystem er primært foregået på den første strækning mellem Hillerød og Jægersborg. Herefter forventes det nye signalsystem at kunne installeres, afprøves og godkendes i en væsentlig hurtigere takt på grund af den mindre omfattende systemafprøvning på de øvrige strækninger.