Om projektet

Ny dobbeltsporet jernbane ned til den kommende Femern Bælt forbindelsen

Ringsted-Femern Banen er ét af Banedanmarks allerstørste infrastruktur-projekter til dato, og alene det faktum, at projektet har et budget på 9,5 milliarder kr. og løber hen over de næste mange år, siger noget om projektets størrelse.

Før den knap 120 km lange jernbane er i stand til at levere den ønskede kapacitet i fremtiden, skal strækningen gennemgå en omfattende ombygning. 

Vi etablerer et nyt 55 km langt ekstra spor mellem Vordingborg og Rødby, så banen bliver dobbeltsporet hele vejen. 

Flere eksisterende stationer og perroner ombygges med nye adgangsveje, elevatorer og vejanlæg. Vi  opfører en helt ny jernbanebro over Guldborgsund, og jernbaneforbindelsen over Masnedsund erstattes af en ny dobbeltsporet bro. Desuden skal banen elektrificeres med nyt kørestrømsanlæg, og der udrulles et helt nyt signalsystem.

Vi udskifter også skinnerne på store dele af strækningen, laver ny sporkasse, etablerer dræn langs banen og flytter gamle kabler i undergrunden. Desuden forstærkes flere dæmninger for at tillade højere hastighed, og der bygges faunapassager af hensyn til dyreliv og miljø.

Ombygning af mere end 100 broer

For at gøre plads til kørestrøm og det ekstra spor, skal mere end 100 broer og et større antal vejanlæg ombygges. Samtidig etableres der nye signaler på hele strækningen, som gør det muligt at øge farten til 200 kilometer i timen. Men også en lang række andre ting skal være på plads, før banen kan tages i brug.

Blandt andet skal vi:

 • rette flere kurver ud, så togene kan øge farten til 200 km/t
 • anlægge ny linjeføring nord og syd for Glumsø, syd for Vordingborg og syd for Eskilstrup
 • bygge overhalingsspor nord for Glumsø, ved Orehoved og Holeby
 • udgrave en ny sejlrende ved Masnedsund til Vordingborg Havn
 • ombygge perronerne på Glumsø Station og Lundby Station
 • forlænge perroner på Vordingborg Station og bygge ny gangbro
 • flytte og forlænge perroner på Nørre Alslev og Eskilstrup stationer, samt bygge nye gangbroer
 • bygge nyt vejanlæg i Eskilstrup som erstatning for den nuværende jernbaneoverkørsel
 • foretage større sporombygning på Nykøbing F Station og anlægge ny station ved Holeby
 • anlægge faunapassager, så dyrearter kan komme på tværs af banen
 • støjisolere 1700 bygninger og opsætte støjskærme udvalgte steder
 • elektrificere hele banen, som i dag kun betjener dieseltog

Visualiseringer Ringsted-Femern Banen

EU logo