Sporspærring og sporarbejde marts 2018

Omfattende arbejder på 21 broer, forberedelse af jordfundament til et ekstra spor og opgradering af Eskilstrup Station

Øget sporarbejde og togbusser i en periode på Ringsted-Femern Banen

Den 23. marts om aftenen bliver banen spærret for togtrafik mellem Orehoved og Rødby. Det er startsignalet til ti ugers intensivt arbejde på jernbanen som led i forberedelserne til den kommende Femern Bælt forbindelse.

Det betyder for dig som nabo til banen, at der kan være gener i form af støj fra arbejdet, fra de forskellige depotpladser, eller fra den øgede tung vejtrafik omkring banen. Der kan også være omkørsler, fordi veje under banen er midlertidigt spærret, mens vi arbejder, og hvis du er togpendler bliver der en periode, hvor du må køre med togbusser.

En ny og bedre jernbane
Vi beklager eventuelle gener i forbindelse med vores arbejde, men du kan se frem til, at når
arbejdet er helt færdigt, vil det være en både bedre og grønnere jernbane med nye signaler, ny skinner og flere tog til tiden. Fremtidens jernbane bliver også elektrificeret. Det betyder mindre støj fra togene – til glæde for jer naboerne, og pendlerne kan skære cirka en halv time af transporten mellem Nykøbing F og København – hver vej.

Hvad skal vi lave
Vi skal blandt andet:

 • Udvide og renovere et større antal vej- og jernbanebroer
 • Nedrive tre broer og bygge nye broer i stedet
  (Nystedvej ved Sløsse, Tingsted Å ved Nykøbing F, Smedevej ved Nr. Alslev)
 • Fjerne to broer permanent (Sommersang ved Alslev skov, Skjoldmosevej ved Nr. Alslev)
 • Etablere ny gangbro og elevatorer på Eskilstrup Station
 • Anlægge en grusgrav nord for Store Musse
 • Lave indledende jordarbejde til det nye ekstra spor langs det eksisterende spor
  fra Orehoved - Nykøbing F

Depotpladser
For at kunne udføre arbejdet har vi brug for adskillige pladser, hvor vi kan omlaste materialer, og hvor vores arbejdsmaskiner kan stå, når vi ikke benytter dem. Ved Nr. Alslev bliver der en større omlastningsplads, hvor vi blandt andet opbevarer skærver.

Natarbejde i perioder
I udgangspunktet arbejder vi i dagtimerne kl. 6-20, men vi kan ikke udelukke, at vi bliver nødt til også at tage nætter og weekender i brug for at nå at blive færdige, før banen igen skal åbne. Blandt andet arbejder vi på nogle af broerne om natten de allerførste dage, hvor banen er spærret.

Påvirkning af togtrafikken og jernbanen

 • Fra Orehoved – Nykøbing F er spærret fra den 23. marts om aftenen – 4. juni.
 • Fra Nykøbing F – Rødby Færge er spærret fra den 23. marts om aftenen til – 10. juni (inkl.)

Togbusser
Mens banen er spærret, kører DSB togbusser. Hvis du har spørgsmål til togbusser, henviser vi til DSB. Køreplaner findes på: www.rejseplanen.dk.

Yderligere information og kontakt
Hvis I har spørgsmål til selve sporarbejdet, er I velkomne til at kontakte os på:
- mail: femern@bane.dk eller vores vagttelefon: 9139 9866.

Du kan tilmelde dig nyt om projektet på www.banedanmark.dk/abonnement eller følge os på Facebook (Ringsted-Femern Banen) Berørte naboer vil modtage brev eller SMS-besked løbende.

Fakta om Ringsted-Femern Banen:

 • Arbejderne er et led i opgraderingen af den 115 km lange togstrækning mellem Ringsted og Holeby på Lolland
 • Hastigheden bliver sat op fra den nuværende 120/160 km/t til 200 km/t
 • Vi bygger en ny station ved Holeby
 • Vi anlægger et ekstra spor over Lolland og Falster
 • Vi elektrificerer hele banen
 • A/S Femern Landanlæg, et datterselskab under Sund og Bælt, finansierer arbejdet.