Broarbejde ved Flintingevej på Lolland

Vi udvider broen over Flintingevej/Møllevej

Banedanmark begynder nu at bygge broen over Flintingevej/Møllevej om.

For at give plads til et kommende ekstra spor over Lolland og Falster og mulighed for at køre 200 km/t  udvider vi eksisterende jernbanebroer. Broen over Flintingevej/Møllevej bliver udvidet ca. 6 meter mod syd. Desuden lægger vi ny fugtisolering på broen og forhøjer kantbjælkerne.

Lukning af vejen
Mens vi arbejder, vil der være perioder, hvor det er nødvendigt at lukke vejen ved broen. Vi lukker derfor Flintingevej/Møllevej for passage under broen fra den 24. juli og frem til begyndelse af november. Skilte vil vise vej til omfartsveje.

Gener fra arbejdet
Vi starter med at rydde arbejdsarealet, hvorefter vi afstiver jorden omkring broen ved hjælp af lange stålplader, som bliver slået eller vibreret ned i jorden. Den del af arbejdet varer et par uger, hvor der vil være støj og vibrationer. I tørt vejr kan der også være støvgener, som vi begrænser ved at vande.

Desuden vil der være forøget tung transport i området. Vi beklager generne for beboere og trafikanter I området.

Vi arbejder i tidsrummet 07-18 på hverdage og forventer at være helt færdige med at udvide broen midt på året 2018.