Barslund A/S starter op i Eskilstrup

Arbejdet på Eskilstrup Station går ind i ny fase

Siden foråret har Banedanmark arbejdet i og omkring Eskilstrup Station, blandt andet med at bygge ny perrontunnel og med at fjerne det ene spor. Inden længe flytter endnu en entreprenør ind på stationsområdet, nemlig Barslund A/S, som blandt andet skal bygge nye perroner og opføre støjskærm.

Tirsdag den 24. oktober begynder Barslund A/S at indrette byggeplads på begge sider af banen – en lille plads ved Kirkevej og en lidt større ved Teaterbygningen.

Arbejdet
Selve arbejdet starter op allerede fra mandag d. 23. oktober, hvor Barslund begynder at bryde asfalt op på perronerne.

Desuden skal de:
- etablere afvanding på perronerne
- bygge perronerne op igen
- fjerne de gamle skinner og sveller i sporet
- bygge transparent støjskærm hen over Eskilstrup Vestergade og på stationsområdet
- bygge en ny gangbro med elevatorer og trapper.

Når gangbroen er færdig, bliver Vestergade lukket permanent.

Gener
Der vil være forøget tung trafik i området og støj fra arbejdet. I tørt vejr kan det støve fra arbejdet, hvilket vi afhjælper ved at vande.

Arbejdet finder primært sted i dagtimerne, men der kan lejlighedsvist være arbejde, som kræver, at vi arbejder, når der ikke kører tog.