Beslutningsgrundlag ligger klar

Banedanmarks beslutningsgrundlag for Ny bane Hovedgård-Hasselager er overdraget til politisk behandling i Folketinget og offentliggjort sammen med høringsnotatet og den endelige VVM-redegørelse.

Banedanmarks beslutningsgrundlag for Ny bane Hovedgård-Hasselager er nu blevet overdraget til politisk behandling i Folketinget og offentliggjort sammen med høringsnotatet og den endelige VVM-redegørelse.

Det er derfor nu op til politikerne i forligskredsen bag Togfonden, der har bestilt beslutningsgrundlaget, at beslutte, om projektet skal realiseres og vælge mellem de forskellige linjeføringer. Hvis projektet formelt vedtages i Folketinget, kan Banedanmark gå i gang med at detailprojektere og udføre projektet.

Se beslutningsgrundlaget, høringsnotatet og den endelige VVM-redegørelse.

Ny bane Hovedgård-Hasselager
Som led i Togfonden DK - et politisk forlig af 14. januar 2014 mellem den daværende regering (S, R, SF), Ø og DF - skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. 

Den nye strækning vil reducere baneafstanden mellem Horsens og Aarhus med cirka seks kilometer. Den nye bane vil derudover gøre det muligt at skære ca. seks minutter af rejsetiden. 

Ny bane Hovedgård – Hasselager vil også aflaste den 29 km lange strækning, der løber over Skanderborg ved at øge kapaciteten mellem Aarhus og Trekantområdet. Dette giver mulighed for flere afgange og højere hastigheder.

Læs mere om Ny bane Hovedgård-Hasselager