Ny bane Hovedgård - Hasselager

Som led i Togfonden DK - et politisk forlig af 14. januar 2014 mellem den daværende regering (S, R, SF), Ø og DF - skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning forventes at blive ca. 23-24 km lang, og løber fra Hovedgård nord for Horsens til Hasselager syd for Aarhus. Der er afsat 3,5 mia. kr. til projektet (2017-priser).

Den nye strækning vil reducere baneafstanden mellem Horsens og Aarhus med cirka seks kilometer. Den nye strækning vil også skære seks minutter af rejsetiden. Derfor er strækningen en forudsætning, hvis rejsetiden mellem Odense og Aarhus skal reduceres til en time. 

Ny bane Hovedgård – Hasselager vil også aflaste den 29 km lange strækning, der løber over Skanderborg ved at øge kapaciteten mellem Aarhus og Trekantområdet. Det giver mulighed for flere afgange og højere hastigheder.

Linjeføringsforslag

I en forundersøgelse udarbejdet af Trafikstyrelsen er der udarbejdet to løsningsforslag til linjeføringen for banen i en korridor omkring Solbjerg. 

Banedanmark har i den første høringsperiode - kaldet "idéfasehøringen" - modtaget et forslag til en alternativ linjeføring mellem Hovedgård og Gjesing fra Horsens Kommunes administration. Som beskrevet i høringsnotatet for idéfasen har Banedanmark gennemført en overordnet screening af forslaget. Banedanmark har valgt at medtage forslaget som et alternativ i det videre arbejde; det skyldes, at alternativet reducerer påvirkningen omkring Vedslet og Hovedskov, og ikke vil påvirke Vedslet Genbrugsplads. Det sidste er relevant, da omfanget af jordforureningen på den gamle losseplads er ukendt. Til gengæld er alternativet længere end linjeføringen langs Gl. Århusvej, og vil medføre en række andre påvirkninger. 
Banedanmark vil i VVM-undersøgelsen vurdere, om der er behov for en justering af linjeføringen. Alternativet vil blive undersøgt på lige fod med linjeføringen langs med hovedvejen, således at det er muligt at træffe valg om linjeføring på et oplyst grundlag. På kortet kan man se de tre linjeføringsforslag og et alternativ på den sydlige del af strækningen, som VVM-undersøgelsen tog udgangspunkt i.

oversigt

Den endelige linjeføring for hele strækningen mellem Hovedgård og Hasselager fastlægges ved politisk beslutning. Når VVM-processen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) er gennemført afleverer Banedanmark et beslutningsgrundlag, til brug for den politiske beslutningsproces. De tre skitserede linjeføringer eller Sydøstligt alternativ bliver derfor først vedtaget når der bliver truffet politisk beslutning om projektet.

Den nye bane bliver elektrificeret og dimensioneres til at køre op til 250 km/t. 

 

Nyheder

Find mere information

Fakta

6
Minutter
Rejsetidsbesparelsen der kan opnås med Hovedgård - Hasselager
23-24
Km
Banens længde
3,5
Mia. Kroner
Anlægsbudget for Ny bane Hovedgård - Hasselager