Ny bane til Billund

Banedanmark har nu udsendt en supplerende VVM som er i høring fra d. 17. september til d. 17 oktober. Læs mere om den supplerende VVM under ikonet til højre.

----------------

Banedanmark har fået til opgave at igangsætte undersøgelsen af en ny jernbaneforbindelse til Billund. Partierne bag aftalen om projektet (S, R, DF, SF og EL) blev den 13. maj 2014 enige om, at den ny baneforbindelse til Billund skal være en almindelig jernbane.


Billund Lufthavn er Danmarks næststørste lufthavn. Lufthavnen havde tre mio. årlige flyrejser i 2016, og der er samlet omkring fire mio. årlige rejser relateret til lufthavnen. Billund Lufthavn ligger langt fra de nærmeste større byer, og størstedelen af den nuværende trafik til lufthavnen består i dag af privat biltrafik. En ny bane til Billund Lufthavn kan således give en alternativ forbindelse til de mange forretnings-, charter- og fritidsrejsende, såvel som til lufthavnens personale.
Der vil desuden blive lavet en station i nærheden af Legoland og Billund by, så banen også betjener byen og forlystelsesparkerne.

Tre linjeføringsforslag

Der er tre mulige løsninger for projektet. De kan alle ses på nedenstående kort. 

Der undersøges en nordlig linjeføring, der grener af fra den eksisterende linje ved Gadbjerg. Gadbjergløsningen (orange linje) er en optimering af Trafikstyrelsens oprindelige linjeføringsforslag fra forundersøgelsen til projektet. 

De to andre linjeføringsforslag grener fra den eksisterende bane ved Jelling. Den nordlige Jellingløsning er en næsten lige linje fra Billund til Jelling, mens den sydlige Jellingløsning løber syd om Åst Skov ind til lufthavnen. De to linjeføringsforslag har samme forløb fra Jelling til Bredsten Landevej.

til tekst

Den sydlige Jellingløsning er kommet til som en ny mulig linjeføring via idéfasehøringen, mens undersøgelsen af en løsning med udgangspunkt i Gadbjerg er blevet genoptaget efter, at den i første omgang var valgt fra. Alle løsningerne løber ind til lufthavnen og videre sydpå til Legoland.

Banedanmark har også undersøgt en løsning, der grenede af ved Farre. Banedanmark har fravalgt denne løsning, og fortsætter undersøgelserne med tre linjeføringsforslag. 

En ny station i Billund Lufthavn bliver placeret tæt på lufthavnsterminalen, således at skift mellem tog og fly sker med korte gangveje. Afhængigt af hvilken løsning der vælges, så skal der anlægges omkring 15-20 kilometer ny, enkeltsporet bane.

Status på projektet

VVM-redegørelsen har været i høring fra januar 2018 til marts 2018. Da VVM-projektets foreløbige anlægsøkonomi indikerer en betydelig fordyrelse sammenlignet med forundersøgelsen, er Banedanmark i gang med at finde besparelsesmuligheder. På den baggrund foretages der en ekstern kvalitetssikring af projektets trafikale løsninger, anlægsøkonomi m.v.

Banedanmark forventes i efteråret 2018 at foretage en supplerende VVM-høring for projektet, idet der bl.a. er sket væsentlige projektændringer som følge af, at der ikke vurderes behov for at have mulighed for kørsel med godstog på strækningen. Dette betyder, at projektets tekniske løsning ændres bl.a. visuelt og støjmæssigt, når der kun planlægges med passagertog.

Banedanmark forventer at aflevere et samlet VVM-beslutningsgrundlag (inkl. supplerende høringsvar) ultimo november 2018, hvilket er senere end tidligere antaget.

 

Læs mere om projektet