Vi tester og tager sikringsanlægget mellem Langå og Hobro i brug

Banedanmark er i gang med at teste det sikringsanlæg, der er blevet udskiftet i forbindelse med sporombygningen mellem Langå og Hobro. Efter vi har testet anlægget, vil vi kunne tage det i brug, og trafikken vil igen kunne køre efter de normale køreplaner.

Sikringsanlægget er det system, der styrer sporskifterne og signalerne på stationerne og ude på strækningerne. Samtlige komponenter i det nye sikringsanlæg skal testes, inden vi kan sætte anlægget i drift, og der er stadig dele af strækningen, hvor vi mangler at teste anlægget.

Langt det meste af testarbejdet foregår om natten, men det er også nødvendigt at tage aftenerne i brug. Og når sikringsanlægget skal tages i brug, kræver det, at vi spærrer banen i nogle få døgn. Ud over testen af sikringsanlægget foregår der også enkelte restarbejder på strækningen.

Der kommer derfor en del reduktioner i togdriften i en periode efter, at nye køreplan træder i kraft den 9. december:

  • Fra den 9.december og frem til og med den 2. februar kører der ingen lyntog mellem Aarhus og Aalborg.
  • Når sikringsanlæggene i Randers, Fårup og Hobro skal tages i brug, kræver det en spærring døgnet rundt fra den 29.januar klokken 19 til den 3. februar klokken 04.45. Der køres med togbusser mellem Langå og Aalborg i denne periode.

Fra den 3.februar klokken 04.45 kører togene igen efter de normale køreplaner mellem Aarhus og Aalborg.Kontaktinformation
For yderligere informationer kan journalister ringe til Banedanmark presse på telefon 8234 1313.