Vi gør Frederikssunds- banen klar til fremtiden

Den 40 km lange strækning mellem Valby og Frederikssund er efterhånden så slidt, at det er nødvendigt at udskifte spor, sveller, flere broer og kørestrøm for at sikre banen til fremtiden

”Om ganske kort tid går vi i gang med den nødvendige renovering af Frederikssundbanen for at sikre en mere stabil drift og en velfungerende bane til gavn for de ca. 60.000 daglige passagerer, der dagligt benytter sig af banen,” siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark.

Renoveringen af banen er planlagt på en måde, som er til mindst mulig gene for passagererne, selv om perioden over sommermånederne kan synes lang.

”Vi har gennemgået alle muligheder for at finde frem til den bedste løsning for passagererne. I samarbejde med DSB er vi kommet frem til, at en lukning af banen over sommermånederne er at foretrække. Et alternativ ville være 11 måneder med enkeltsporsdrift, hvilket ville gøre togtrafikken meget sårbar over for driftsforstyrrelser. Samtidig ville det også være en urimelig lang periode for passagererne,” siger Steen Neuchs Vedel.

Det er en lang række forskellige arbejder, der udføres på samme tid på hele strækningen fra Valby til Frederikssund. Ud over udskiftning af slidte spor og underlag, så skal der også renoveres ni broer, kørestrøm og diverse sikrings- og jordarbejder langs strækningen. 

”Det er rigtig mange forskelligartede opgaver, der skal laves, og derfor skal vi også bruge mange forskellige maskiner. Vi er udmærket klar over, at det i perioder vil støje for de nærmeste naboer, og i stor grad påvirke passagererne, der bruger Frederikssundbanen, da banen er spærret for trafik, imens vi arbejder.”  

”Jeg håber dog på en forståelse for, at det er en nødvendig fornyelse af banen der sker nu, ellers vil det fremover give en væsentlig forringet daglig drift til gene for de daglige passagerer. Når vi er færdige har vi en bane, der er fremtidssikret i mange år frem,” siger Steen Neuchs Vedel. 

Udførelsen af banen sker henover sommerperioden fra den 1. juni om aftenen til og med den 26. august, hvor vi vil arbejde i døgndrift i hele perioden. Der vil ikke køre S-tog på strækningen og DSB indsætter busser som erstatning for togene.

Hold dig opdateret på Rejseplanen og dsb.dk, som løbende vil blive opdateret med ændringerne. 

Journalister kan kontakte Banedanmark presse på tlf: 8234 1313

Valby-Frederikssund i tal

  • Vi skal udskifte skinner og sveller på grund af de er slidte. I alt skal der udskiftes ca. 35 km skinner og 31 km sveller (ca. 50.000 stk.)
  • Vi skal rense og udskifte ballasten (skærver og sporkasse) i sporet, som også er slidt. Ca. 100.000 tons i alt. 
  • Vi skal skifte 10 sporskifter og dertilhørende drev. Samtidig nedlægger vi nogle sporskifter
  • Justering af ca. to km kørestrømsanlæg mellem Valby og Flintholm
  • Udskifte 70 køreledningsmaster omkring Frederiksberg
  • Renovere ni broer 

Trafik: 

  • Vi arbejder i døgndrift på hele strækningen mellem Valby og Frederikssund i perioden fra den 1. juni om aftenen til og med den 26. august. 
  • I efterårsferien vil der være aften- og natspærringer mellem den 12. oktober til og med den 21. oktober.