Udgifter og løsning for en Billund-bane er stadig under afklaring

DR Trekanten har i dag bragt en artikel om prisen for en ny bane til Billund. Det sker på baggrund af et rapportudkast, som er blevet udleveret til en borger i forbindelse med en aktindsigtsanmodning. Rapporten er et arbejdsdokument, som fortsat er under udarbejdelse. Der er altså på ingen måde tale om et udtryk for den endelige pris eller løsning for en ny bane til Billund. ”Banedanmark vil ikke indstille en løsning, hvor der kan køre gods på banen, da det vil blive for dyrt. Vi beklager, at en undersøgelse af godsmulighederne, kan have skabt forvirring om, at Banedanmark selvfølgelig vil indstille den billigste og bedst mulige løsning i forhold til det politiske opdrag” siger Thomas Bruun Jessen, områdechef for Planlægning i Banedanmark
 
Siden januar har Banedanmark været i gang med en høring og Banedanmark er stadig i gang med at analysere hvordan den nye bane til Billund skal udmøntes.
 
”Vi skal blandt andet bearbejde de mange inputs, vi har fået i høringsperioden. Vi har modtaget 249 høringssvar og der var 575 deltagere til de to borgermøder” udtaler Thomas Bruun Jessen
 
Den videre proces
Alle høringssvar samles i et høringsnotat og herefter vil Banedanmark udarbejde et beslutningsgrundlag. Først når beslutningsgrundlaget er udarbejdet, vil Banedanmark have en færdiggjort vurdering af Billundbanen. Beslutningsgrundlaget skal afleveres til politikerne, som skal træffe den endelige beslutning.