Transportministeren på tur i S-tog med nyt signalsystem

Transportminister Benny Engelbrecht var tirsdag ude at køre med S-tog for at se, hvordan S-banens nye digitale signalsystem fungerer. Det nye signalsystem skal fremtidssikre S-banen og give flere tog til tiden.

Væk er alle lyssignalerne langs banen og alt foregår på en skærm foran lokomotivføreren. På en togtur fra Lyngby til Dybbølsbro fik transportminister Benny Engelbrecht mulighed for at se, hvordan man kører tog på et digitalt system, som både kan give plads til flere tog på en strækning, og som mindsker antallet af signalfejl.

”S-banens røde tog er en grøn hovednerve i Hovedstadsområdet. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer en stabil drift på S-banen, så de mange passagerer kan komme frem til tiden. Det nye digitale signalsystem er en nøgle til at få S-banen i topform, så vi undgår mange af de signalfejl, vi oplever i dag, og som kun bliver værre, jo ældre de gamle signalsystemer bliver,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Transportsektoren er en af de sektorer, som belaster miljøet allermest. Benny Engelbrecht ønsker derfor at gøre miljørigtige transportformer såsom jernbanen endnu mere attraktive for danskerne.

”Vi skal have en jernbane, der er et attraktivt og grønt alternativ til bilen. Det er vigtigt, at man kan regne med toget, og at det kommer til tiden. Derfor er det også vigtigt, at vi udvikler vores infrastruktur, så den matcher både passagerernes behov og omstillingen til mere klimavenlig transport,” tilføjer Benny Engelbrecht.

Det er Banedanmark, der står for at udrulle det nye signalsystem, der blev sat i drift mellem Jægersborg og Hillerød i 2016 og i år mellem Jægersborg og Svanemøllen og Ryparken og Klampenborg. De øvrige strækninger følger i de kommende år. S-togene kører nu rigtig godt på det nye signalsystem efter en række ”børnesygdomme” i begyndelsen.

”Vi er jo rigtig glade for at kunne sige, at det nye signalsystem virker efter hensigten. Der er færre signalfejl mellem Jægersborg og Hillerød i dag, end der var i den sidste periode, vi kørte på det gamle signalsystem. Det er gode nyheder for passagererne,” siger Søren Boysen, direktør i Signalsystemer i Banedanmark.

”Når vi har sat det nye system i drift på hele S-banen, er det vores forventning, at vi kan reducere antallet af forsinkelser, der i dag skyldes signalfejl med 50 pct.,” siger Søren Boysen.

Banedanmark har i de seneste år renoveret sporene på både den centrale del af S-banen mellem Valby og Svanemøllen, og sidste år fik Frederikssundsbanen den helt store tur.

”Det betyder, at vi har et S-banespor, der er i langt bedre form på de meget passagertunge strækninger. Og sammen med udrulningen af det nye signalsystem har vi en S-bane, der er godt rustet til at løfte sit ansvar som et rigtig godt og grønt transportalternativ, der får passagererne hurtigt frem,” siger Søren Boysen.

Fakta om de nye signaler på S-banen

  • S-banens gamle signalanlæg er slidte og stammer fra 1950’erne og 1960’erne. De gamle anlæg giver signalfejl, som forsinker togene.
  • Med det nye digitale system får lokoførerne information om signaler og køretilladelser direkte ind i førerrummet. Der er færre elementer, som kan gå i stykker i sporet og dermed færre signalfejl.
  • Det nye digitale system på S-banen hedder CBTC, der er en forkortelse for Communication Based Train Control. Systemet er baseret på den nyeste generation af signalsystemer til bybaner og anvendes i flere andre storbyer såsom New York, Paris og London. CBTC-systemet er altså kendt og afprøvet teknologi, men det skal tilpasses danske forhold.
  • Der er hver dag 350.000 rejser med S-toget.