Togene kører igen mellem Orehoved og Vordingborg

Passagererne kan igen tage toget mellem Vordingborg og Orehoved, efter at Banedanmark har arbejdet intensivt de seneste fem måneder med at gøre banen klar til fremtiden.

Passagererne kan igen tage toget mellem Vordingborg og Orehoved, efter at Banedanmark har arbejdet intensivt de seneste fem måneder med at gøre banen klar til fremtiden. Det betyder, at passagererne løbende over de næste år vil få kortere rejsetider, færre forsinkelser og en mere miljøvenlig transportform.

Næstsidste etape er dermed afsluttet af dette års store opgradering og fremtidssikring af Ringsted-Femern Banen.

 

"Jeg vil gerne sige tusind tak for tålmodigheden til pendlerne og naboer til banen. Med åbningen af Vordingborg-Orehoved bliver hverdagen en smule nemmere for pendlerne, da de ikke længere skal tage togbusser, men i stedet kan tage toget fra Orehoved Station. Pendlerne kan dermed skære endnu mere af den rejsetid, der har været en del af hverdagen over de seneste måneder, hvor vi har gennemrenoveret banen, så den er klar til fremtidens grønnere transportform og hurtigere tog," siger Klaus S. Jørgensen, projektdirektør for Ringsted-Femern Banen i Banedanmark, og fortsætter:

 

"Der vil løbende over de næste år være gevinster for pendlerne i form af kortere rejsetider, færre forsinkelser og mere stabil drift. Samtidig sikrer udbygningen af Ringsted-Femern Banen en mere robust trafikafvikling på tværs af landsdelene og binder transportnettet bedre sammen med resten af Europa."

 

Den sidste etape er mellem Orehoved og Nykøbing Falster, der forventes åbnet som planlagt den 29. september.

 

Når Ringsted-Femern Banen er færdigudbygget, så vil mere end 100 broer være ombygget for at være klar til den kommende elektrificering, der vil være dobbeltspor fra Ringsted til Holeby, banen er gjort klar til højere hastighed og nyt signalsystem er installeret.

 

Fakta

  • Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby, der finansieres af A/S Femern Landanlæg, et datterselskab under Sund & Bælt Holding A/S
  • Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t for persontog
  • Ringsted-Femern Banen har et samlet budget på 9,5 mia. kr. (2015-priser)
  • Opgraderingen af banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter tunnelen under Femern Bælt.
  • Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia. kr. (2015-priser)