Togene kører igen mellem Langå og Hobro

Banedanmark har haft travlt på den 45 km lange jernbanestrækning mellem Langå og Hobro i løbet af sommeren. Togene og passagerer kan i dag vende tilbage til en fornyet og forbedret jernbane.

Banedanmark har haft travlt på den 45 km lange jernbanestrækning mellem Langå og Hobro i løbet af sommeren. Togene og passagerer kan i dag vende tilbage til en fornyet og forbedret jernbane. Arbejdet er ikke helt ovre, så der vil stadig være nogle måneder med ændrede togtider.

Hen over sommeren har vi udskiftet store dele af sporet på den 45 kilometer lange strækning – og det gælder såvel skinnerne som ballasten, der ligger under. Stationerne i Randers og Hobro har fået nye perroner, ligesom vi har fjernet en række gamle spor, der ikke benyttes længere. På Randers Station har vi også revet de to gamle kommandoposter ned.

Ved at forny sporet mellem Langå og Hobro får vi en bedre jernbane, og det giver færre forsinkelser og mindre behov for vedligehold på og langs banen i en årrække. Nu kan vi give en bedre jernbane tilbage til togpassagererne, og vi takker for deres og naboernes tålmodighed,” siger byggeleder Ole Baungaard Jakobsen.

Togene er på skinner – vi arbejder stadig
De kommende måneder vil der stadig blive arbejdet på strækningen Langå - Hobro. I Randers skal de sidste spor færdiggøres og mellem Fårup og Hobro ombygges sporet, så her vil der kun være et spor ledigt frem oktober. Samtidig er der en række sikringstekniske arbejder på Randers Station, som vi afslutter i løbet af efteråret.

Togene kører efter ændrede tider frem til den nye køreplan træder i kraft til december. Rejsetiden mellem Aarhus og Aalborg er i denne periode forlænget. Banedanmark og DSB opfordrer kunderne til at orientere sig om den ændrede køreplan på Rejseplanen.

Flere projekter er kørt samtidigt
Samtidig med sporombygningen af strækningen mellem Langå og Hobro ombygger vi to større broer i Randers. Det drejer sig om de to vejbærende broer ved Parkboulevarden og Viborgvej, så der bliver plads til kørestrømsanlægget.

Ombygningen af broerne hører til arbejdet med den kommende elektrificering af jernbanen mellem Aarhus og Lindholm. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Ved at gennemføre de to projekter samtidig har vi forkortet den tid, hvor sporet har været lukket for togtrafik.

Det har vi udført
Med sporombygningen mellem Langå og Hobro får passagererne en bedre jernbane på strækningen med færre forsinkelser og mindre vedligeholdsarbejde. Sporombygningen består af følgende:

  • Udskiftning af cirka 77 kilometer skinner
  • Udskiftning af sveller på cirka 72 kilometer
  • Udskiftning af 26 og nedlæggelse af 31 sporskifter
  • Udskiftning og rensning af cirka 91 km ballast - det vil sige bunden under sporet 
  • Ombygning af tre overkørsler
  • Etablering af ny sporskiftevarme på samtlige sporskifter
  • Totalombygning af Randers Station samt ombygning af Hobro Station og de tekniske stationer i Stevnstrup og Fårup
  • Lave afvandingsarbejder
  • Udføre vedligeholdelsesarbejder på broer på strækningen og perrontunnelen i Randers
  • Udføre perronarbejder på Hobro Station og Randers Station

Strækningen mellem Langå og Hobro anvendes af passagertog og af og til arbejdstog og godstog. Der kører cirka 40 passagertog i hver retning pr. døgn og 2-3 godstog pr. uge.

Følg sporombygningen på Facebook

For yderligere information kan journalister kontakte Banedanmark presse på
telefon 82 34 1313