Tog- og biltrafikken påvirkes etapevis, mens der arbejdes på Thybanen

Som det allersidste led i arbejdet med at udrulle det nye digitale signalsystem på Thybanen, går Banedanmark i weekenden i gang med at udskifte bomanlæg på strækningen fra Struer til Thisted. Arbejdet er opdelt i etaper og indebærer, at togdriften og biltrafikken i perioder bliver påvirket. 

Som den tredje togstrækning i landet er Thybanen om få måneder klar med Banedanmarks nye digitale signalsystem. Systemet erstatter de gamle analoge signaler, som efterhånden er slidte og forældede. Med det nye digitale signalsystem får Danmark en moderne bæredygtig jernbane med mulighed for flere tog på skinnerne og flere tog til tiden.  

Hidtil har Banedanmark kunnet arbejde på klargøringen af Thybanen uden at genere trafikken i området. Der er fx gravet kabelrender og trukket kabler på hele strækningen fra Thisted til Struer, men nu er tiden kommet til at udskifte bomanlæg og installere de sidste dele af systemet. Derfor er det nødvendigt at afspærre jernbanespor og overkørsler, hvilket ikke kan undgå at påvirke trafikanterne i området.  

Togdriften bliver påvirket i fire weekender, når bomanlæggene bliver udskiftet, mens i alt 48 overkørsler, som bilisterne bruger til at krydse banen, vil blive afspærret i løbet af hverdagene. Der er lagt en særskilt plan for lukning af overkørsler, så man ikke afspærrer nabo-overkørsler samtidig. På den måde får bilisterne den kortest mulige omvej, når de skal finde en alternativ rute. 

”Frem for at lukke hele strækningen på én gang har vi opdelt arbejdet mellem Struer og Thisted i etaper, hvor vi arbejder bid for bid. Det betyder, at vi kan holde trafikken kørende undervejs, og at vi kan mindske generne for trafikanterne. Signalsystemet på jernbanen bliver testet i weekenderne, så vi ikke rammer pendlerne, der benytter toget i hverdagene, og lukningen af overkørsler er planlagt, så vi kun arbejder på cirka hver tredje overkørsel ad gangen,” siger Thilde Restofte Pedersen, der er områdechef i Banedanmark. 

På Banedanmarks hjemmeside er der en oversigt over, hvornår der arbejdes på de forskellige overkørsler, så man kan gå ind og tjekke afspærringer i sit lokalområde. Hjemmesiden bliver løbende opdateret med information om etaper og datoer. Herudover har Banedanmark sat skilte op ved omkørslerne og på stationerne langs strækningen og har informeret borgere via nabobreve. Afspærringerne er aftalt med Thisted kommune, som har hjulpet med at lægge en plan, der tilgodeser flest muligt. 

Det nye digitale signalsystem bliver taget i brug etapevis, efterhånden som Banedanmark bliver færdige med de fire etaper. Den første er strækningen fra Thisted til Snedsted som forventes at overgå til det nye signalsystem ved udgangen af februar. Indtil hele strækningen er opgraderet til det nye system, kan passagererne forvente et lidt længere ophold på stationen, hvor man skifter fra de gamle signaler til det nye signalsystem.  

”Nu kommer der er periode med nogle ændringer i trafikken, som kan give ekstra rejsetid for passagerne, men efterfølgende får passagererne på Thybanen glæde af et godt nyt signalsystem på samme vis som fx passagerne på Vendsysselbanen mellem Frederikshavn og Lindholm, hvor erfaringerne med det nye signalsystem generelt er rigtigt positive,” siger Thilde Restofte Pedersen.   

FAKTA  

Sådan påvirkes togtrafikken:

Togtrafikken bliver etapevist aflyst i løbet af fire weekender på hele eller dele af strækningen, når systemet skal testes. Arriva indsætter togbusser på de berørte strækninger. Se aktuel trafikinformation og find din rejse på: www.rejseplanen.dk  

Der er delvist spærret for togtrafik pga. installation, test og ibrugtagning i weekenderne:  

- Fredag aften den 21. feb. til tidlig mandag morgen den 24. februar  
- Fredag aften den 6. marts til tidlig mandag morgen den 9. marts  
- Fredag aften den 20. marts til tidlig mandag morgen den 23. marts  
- Fredag aften den 3. april til tidlig mandag morgen den 6. april  

Sådan påvirkes biltrafikken:  

Første spærring af vejtrafikken sker søndag den 16. februar kl.01:00 frem til fredag den 21. februar kl. 23:00. Når overkørslerne bliver afspærret, vil de være lukket i op til fem hverdage. Som nabo og trafikant vil man derfor være nødt til at køre en lille omkørselsrute. Som hovedregel vil den nærmeste overkørsel være åben. Læs også: Nyt signalsystem mellem Struer og Thisted     


Etape 1 mellem Snedsted og Thisted:  

- Kappelstensvej:  16. februar kl. 01:00 til 21. februar kl. 23:00 
- Silstrupvej:16. februar kl. 01:00 til 21. februar kl. 23:00 
- Gl. Sjørringsvej:16. februar kl. 01:00 til 21. februar kl. 23:00 
- Todbølvej: 16. februar kl. 01:00 til 21. februar kl. 23:00  (nord for Kallerupvej) 
- Dragsbæksvej:   23. februar kl. 20:00 til 28. februar kl. 04:00  
- Præstegårdvej:23. februar kl. 20:00 til 28. februar kl. 04:00  
- Næstrupvej:23. februar kl. 20:00 til 28. februar kl. 04:00  
- Todbølvej:23. februar kl. 20:00 til 28. februar kl. 04:00  (syd for Kallerupvej) 
- Midholmvej23. februar kl. 20:00 til 28. februar kl. 04:00 


Om Signalprogrammet  

De gamle signaler på det danske jernbanenet er slidte og teknologisk forældede. Derfor skal signalerne erstattes af et nyt digitalt signalsystem, hvorfor Banedanmark er i gang med et af Danmarkshistoriens største jernbaneprojekter: Et nyt topmoderne digitalt signalsystem, så der kan køre flere tog, og flere tog til tiden, når systemet er udrullet i hele Danmark.  

For at gøre Thybanen klar til det nye signalsystem, installerer Banedanmark blandt andet nyt teknisk udstyr og opgraderet/udskifter dele af det eksisterende udstyr som f.eks. signaler, bomanlæg, sporskiftedrev, skilte og kabler. Det er det arbejde, der nu går ind i sidste fase mellem Thisted og Struer.  


Læs mere om Signalprogrammet på Banedanmarks hjemmeside

Kontakt

For mere information, kontakt Banedanmark via pressetlf. 8234 1313 eller mail: presse@bane.dk