Test af trafikinformation på skærme og højttalere

Banedanmark tester fra klokken 18 til i morgen klokken 14 vores trafikinformationssystem.

Den 7. og 8. maj udfører Banedanmark en test af vores kommende trafikinformationssystem TRIS (TRafikInformationsSystem) til fjern- og regionaltog. 

Et system, der især skal forbedre trafikinformationen, når der opstår større ændringer i trafikken i forhold til køreplanen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med sporarbejder, eller som når der skal køres tog til Roskilde Festivalen.

Formålet er at teste systemets kapacitet for at sikre, at vi har et system der er gearet til alle typer trafik, ændringer og hændelser på landsplan.

Tester under forskellige forhold
Vi gennemfører testen på flere forskellige tidspunkter. Om aftenen, om natten, om morgenen og i myldretiden. Testen foregår på stationer, hvor der standser IC- og regionaltog, og vi tester fra den 7. maj fra klokken cirka 18 og frem til den 8. maj klokken 14. 

"Passagererne skal være sikre på, at de får den rigtige information på stationens skærme og højttalere, når de har mest brug for det: Nemlig når der er mange ændringer i forhold til køreplanen. Derfor tester vi også vores trafikinformationssystem i de situationer, hvor der er spidsbelastning, for at se, hvor meget det kan klare," siger trafikinformationschef Frank Haugaard.  

Formålet er at teste kapaciteten i trafikinformationssystemet. Under øvelsen vil systemet blive stresstestet, hvilket kan medføre langsommere opdateringer, kortvarige perioder helt uden data - det vil sige helt uden skærmvisninger og højttalerudkald. Og i værste fald går hele systemet ned. Derfor kan der være perioder med sorte skærme, fejl og manglende højttalerudkald. 

Under hele testperioden vil der blive informeret over højttalerne om, at testen foregår. 
Rejseplanen bliver ikke påvirket og kunderne kan derfor søge oplysninger dér, hvis de kommer i tvivl.

Fremtidens trafikinformation
Resultaterne af testen giver et godt grundlag for, hvad der yderligere skal til for at sikre, at vores trafikinformationssystem har den rette kapacitet nu og i fremtiden. 

"I over halvandet år har ordentlig trafikinformation til togrejsende været et stort fokusområde for pendlerne, og det har afledt et godt samarbejde med den fælles trafikinformation i Banedanmark og DSB. Trafikinformation er vigtigt for passagererne for, hvordan det opleves at rejse med tog, og kan gøre forskellen mellem en god og dårlig oplevelse," siger Anne Fiber, pendlerrepræsentant for Østfyns Pendlerklub.

"Det med stor spænding, at jeg ser frem til at få nogle konkrete systemer sat i værk, så vi kan tage flere skridt mod en bedre kommunikation til de togrejsende. Et nyt trafikinformationssystem skal testes ude i den virkelige verden, for at vi kan finde ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Jeg håber på, at det bliver vejen til noget godt."
 
Kontaktinformation
Journalister kan kontakte Banedanmark presse på telefon 8234 1313