Strøm på banen mellem Esbjerg og Lunderskov

Banedanmark har nået næste store milepæl i arbejdet med at elektrificere den 57 km lange strækning mellem Esbjerg Lunderskov - den første strækning, der skal elektrificeres, i flere år på det statslige jernbanenetNatten til i dag blev der for første gang sat strøm til det nye kørestrømsanlæg, der er installeret på hele strækningen. 

"Det er en markant milepæl for Banedanmark og Elektrificeringsprogrammet, at vi kan tænde for strømmen til kørestrømsanlægget på strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov. Med elektrificeringen af banen skaber vi rammerne for en mere moderne jernbane med mulighed for at køre el-tog, der accelererer hurtigere og på sigt kan udnyttes til kortere rejsetid," siger Klaus Bergman, projektdirektør for Banedanmarks Elektrificeringsprogram.

Siden 2014 har Banedanmark været i gang med at fjerne vegetation og ombygge broer for at gøre plads til de nye kørestrømsanlæg, der er sat op langs hele strækningen. Sideløbende er der blevet bygget transformerstationer i Andst og Esbjerg samt to mindre autotransformere i Esbjerg og Holsted, som skal stå for leverancen af strøm til banen. 

Men inden strømmen kan overføres til el-tog på strækningen, udestår der omfattende test af anlæg og tog samt en tilslutning af Esbjerg Station, inden det er muligt at køre med el-tog på strækningen.    

"I den kommende uge skal vi teste, om strømmen fra transformerstationerne i Andst og Esbjerg også leveres på den rigtige måde til kørestrømsanlægget. Efterfølgende skal vi teste alle de elektriske funktionaliteter, inden vi kan begynde at køre med vores testtog på strækningen. Først efter grundige test, vil vi frigive strækningen, så det er muligt at køre el-tog," siger Klaus Bergman.

Sideløbende med de forskellige test af kørestrømsanlæg og elektriske installationer skal Esbjerg Station bygges færdig, da der stadig udestår nogle arbejder på grund af stationens komplekse infrastruktur. Stationen forventes tilkoblet efter påske.  

Allerede fra næste uge vil testtoget køre mellem Esbjerg og Lunderskov i aften/natspærringer. Herefter er det forventningen, at det vil være muligt at køre med el-tog på strækningen med udgangen af april under forudsætning af, at der ikke opstår uforudsete udfordringer under de omfattende test. 

Elektrificeringen af strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov er den første af flere strækninger, der over de kommende år skal elektrificeres.

Fakta: 
Elektrificering Esbjerg-Lunderskov:

- 2137 prøvegravninger til fundamenter
- 2088 fundamenter
- 1614 kørestrømsmaster
- 100 kilometer returkabel
- 100 kilometer fødeledning
- 260 kilometer bæretov og køretråd

Efter elektrificeringen af Esbjerg-Lunderskov følger strækningerne Køge Nord-Næstved, Roskilde-Kalundborg samt Den nye Bane København-Ringsted.

For yderligere information kontakt Banedanmark presse på tlf: 8234 1313