Stor ombygning af Ringsted-Femern Banen slutter i dag

Tirsdag morgen kører togene igen mellem Nykøbing F. og Orehoved efter ti ugers gennemgribende opgradering og klargøring af banen, så den er klar til fremtiden og de kommende års anlægsaktiviteter

Tirsdag morgen kører togene igen mellem Nykøbing F. og Orehoved efter ti ugers gennemgribende opgradering og klargøring af banen, så den er klar til fremtiden og de kommende års anlægsaktiviteter

Flere broer er udvidet, så der er plads til et ekstra spor, andre broer er forhøjet, så der er plads til kørestrømsanlæg, når strækningen elektrificeres om nogle år.

"Vi er i fuld gang med at udbygge den eksisterende jernbane fra Ringsted til Rødby, så passagererne får en mere moderne og velfungerende bane i fremtiden med gevinster som kortere rejsetid. Som et led i det arbejde har vi arbejdet på mange broer hele vejen fra Nykøbing F. op til Orehoved for at gøre broerne klar til, at togene kan køre i to spor, og plads til kørestrømsanlæg, så der fremover bliver mulighed for at køre el-tog på strækningen," siger Pernille Palstrøm, anlægschef i Banedanmark. 

Sideløbende med broarbejderne har stationen i Eskilstrup fået et markant løft. En ny gangbro er etablereret med tilhørende elevatorer, der er bygget nye perroner, nye sveller og skinner er lagt, og der er opsat støjskærme langs tæt beboelse på stationen.

Der er også udskiftet blødbund under sporene på stationen, overkørslen er nedlagt og syd for byen har man rettet det eksisterende spor ud, så man i fremtiden kan køre hurtigere. 

Samtidig er jorden forberedt ved siden af det eksisterende spor, hvor det ekstra spor skal lægges, så strækningen fra 2021, vil være dobbeltsporet fra Orehoved til Nykøbing F.

"Når vi skal opgradere en bane til fremtiden, imens vi kører på den gamle, så tager det tid. Det har det også gjort denne gang, hvor togene har været i garagen siden slutningen af marts. Men arbejdet er nødvendigt for at gøre banen klar til fremtiden, så passagererne kan høste gevinsterne af en topmoderne jernbane fra Ringsted til Holeby," siger Pernille Palstrøm.

"Samtidig vil jeg også gerne sige tak for tålmodigheden til de mange pendlere og naboer til banen, som i en længere periode har haft lidt længere rejsetid end normalt, og oplevet gener fra vores anlægsaktiviteter."

På Lolland er Banedanmark ved at afslutte arbejdet på otte sporbærende broer, som har fået udskiftet fugtmembranen i selve brodækket og er blevet forberedt til det nye dobbeltspor. 

Det arbejde afsluttes i løbet af denne uge, så togene fra mandag morgen den 11. juni igen kan køre på strækningen mellem Nykøbing F. og Rødby Færge.

Fakta:

 • Der er udskiftet blødbund og arbejdet på dæmninger på stort set hele strækningen fra Orehoved til Nykøbing Falster.

Renovering sporbærende broer:

 • Alslev skov
 • Stubbekøbingvej i Nørre Alslev
 • Sydmotorvejen
 • Stubberupvej Sti i Tingsted Å
 • Trættevejen
   

I forbindelse med renoveringen af broerne er sporene også taget op og lagt i igen.

           
Udskiftning med helt nye broer:

 • Smedevej (Nørre Alslev)
 • Tingsted Å (Nykøbing)

Permanent lukning

 • Sommersangbroen og broen på Skjoldmosevej på Falster er revet ned og er lukket permanent.

Eskilstrup Station

 • Der er bygget en helt ny station i Eskilstrup med nye perroner, gangbro med trapper og elevatorer. Der er opsat støjskærme langs beboelse ved banen i Eskilstrup. Der er etableret ny sporkasse med udskiftning af blød bund, udskiftning af tunnelloft i fodgængertunnel og mindre renovering af forplads. Hele stationen har fået udskiftet gamle kabler og signalerne er tilpasset det ændrede sporanlæg.
 • Ligeledes er en række signaler og skilte på strækningen fra Orehoved til Nykøbing blevet flyttet, så de ikke er i vejen ved de fortsatte forberedende arbejder med det nye spor, der bliver anlagt.
   
  På Lolland arbejdes der på de sidste arbejder i forbindelse med renovering af otte sporbærende broer.

Journalister kan kontakte Banedanmark presse på tlf: 8234 1313