Station ved nyt supersygehus åbner til foråret

Gødstrup Station, som Banedanmark opfører tæt på det kommende supersygehus i Gødstrup, bliver taget i brug til i foråret 2021, så den er klar, når sygehuset åbner.

Arbejdet med Gødstrup Station er i fuld gang, og til foråret vil stationen være klar til medarbejdere, patienter og pårørende, der skal benytte eller arbejde på det nye sygehus, der også åbner til foråret.

”Passagergrundlaget for en station i Gødstrup stiger markant, så snart det nye supersygehus står klar, og her ser vi frem til at tilbyde en effektiv og grøn transportmulighed til og fra sygehuset,” siger Lars Blædel Riemann, områdechef i Banedanmark.

Samtidig med, at Banedanmark anlægger selve stationen, etablerer Herning Kommune en forplads med cykel- og bilparkering samt bus- og taxiholdeplads. Kommunen sørger også for en såkaldt ”kiss-and-ride” zone med mulighed for af- og påstigning. 

Det har tidligere været planen, at stationen skulle åbne samtidig med supersygehuset i december 2020. Sygehuset er dog blevet forsinket og åbner nu først i løbet af 2021.

Selv om selve stationen stort set er færdig, så er der også enkelte af Banedanmarks arbejder, der endnu ikke er helt afsluttet. Det gælder opgraderingen af overkørslen ved Gødstrupvej, cirka 150 meter syd for stationen. Den skal opgraderes fordi, den ligger så tæt på den nye station, at der forventes mere trafik gennem overkørslen, når stationen åbner.

I forbindelse med byggeriet af stationen er det nødvendigt blandt andet at udskifte bommene og opgradere de sikringstekniske installationer. Opgraderingen forventes at være gennemført i marts 2020, inden sygehuset åbner.

Flere stop i timen
Når stationen står klar, og sygehuset åbner, er det planen, at alle passagertog i begge retninger vil standse på stationen. Det vil sige, at i myldretiden vil togene standse to gange i timen i hver retning, mens der vil være timedrift i dag- og aftentimerne.

Gødstrup Station ligger på jernbanestrækningen mellem Herning og Holstebro.

Så snart der er sat endelig dato på stationsåbningen, vil det blive det annonceret.

 

Yderligere informationer
Læs mere om Gødstrup Station på Banedanmarks hjemmeside.

For yderligere informationer kan journalister kontakte Banedanmark presse
på telefon 8234 1313