Slagelse Station gøres klar til fremtidens togtrafik

I slutningen af juli går et større sporombygningsprojekt i gang på Slagelse Station. Formålet med ombygningen er både at øge komforten for passagererne på stationen og ruste strækningen gennem Slagelse til fremtidens togtrafik.Banedanmark gennemfører i disse år en omfattende opgradering af den travle togstrækning mellem København og Odense. Formålet er at ruste strækningen til fremtidens togtrafik, og arbejdet består af sporfornyelser og sporombygninger flere steder på strækningen.
Det gælder bl.a. på Slagelse Station, hvor Banedanmark begynder et større sporombygningsprojekt i slutningen af juli. Forberedelserne til arbejdet begyndte allerede sidste år, og denne sommer begynder hovedprojektet på stationen. 

Stationen opgraderes
Opgraderingen af Slagelse Station vil øge komforten for passagererne på stationen, og samtidig sikre en mere fleksibel trafikafvikling, hvilket vil komme togpassagererne til gode i form af bedre punktlighed. Projektdirektør Klaus S. Jørgensen siger: 

”Opgraderingen af Slagelse Station er en vigtig del af arbejdet med at ruste den travle togstrækning mellem Ringsted og Odense til fremtidens togtrafik og hæve hastigheden mellem Ringsted og Odense. Når opgraderingen af Slagelse Station er færdig i 2022, kan passagererne se frem til bedre komfort på Slagelse Station, højere hastighed gennem stationen og en mere effektiv trafikafvikling med flere tog til tiden.”

Under det omfattende arbejde skal Banedanmark bl.a. fjerne en del af de gamle sporskifter og udskifte dem med nye, og flere steder skal skinner, sveller og fundamentet under sporet, sporkassen, også udskiftes.Perronerne fornyes, og komforten på stationen øges med nye perrontag, som Banedanmark udfører for DSB. 

Togtrafikken påvirkes
En del af de store sporarbejder kan ikke gennemføres, mens der kører tog. Det er derfor nødvendigt at indstille togtrafikken mellem Ringsted og Korsør fra fredag aften den 23. juli ca. kl. 20 til og med søndag den 1. august 2021.

DSB indsætter togbusser på strækningen mellem Ringsted og Korsør.

Derudover vil der i perioden fra mandag den 2. august til og med søndag den 3. oktober være ændringer i togtrafikken på Sjælland. Det er derfor en god idé at planlægge rejsen på Rejseplanen.

Fakta om projektet

  •  Fjernelse af 37 sporskifter 
  • Fjernelse af tre krydsningssporskifter
  • Etablering af 18 nye sporskifter
  • Ombygning af spor 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8 
  • Ny sporkasse på 6,63 km spor 
  • Ballastudskiftning på ca. 1 km spor
  • Fornyelse af perronen med ny belægning og nye perrontag

Læs mere om sporombygningen på Slagelse 

Kontakt: For yderligere informationer kan journalister henvende sig til Banedanmark presse på telefon 8234 1313 eller mail presse@bane.dk