Over 500 plante- og dyrearter blev fundet i 24-timers artsjagt i Rødbyhavn

En helt ny snudebille for Danmark og en sjælden bredtæge blev fundet og identificeret, da Banedanmark og Miljøstyrelsen i weekenden afholdt ”BioBlitz” på det gamle baneterræn ved Rødbyhavn. Antallet af fundne arter vil stige i den kommende tid, da flere fundne insekter nu skal nærstuderes af eksperterne. 

Det var ikke småting, der dukkede frem i banenaturen på den gamle godsbane i Rødbyhavn, da der i en såkaldt BioBlitz over 24 timer fra lørdag til søndag blev indsamlet og artsbestemt 553 plante- og dyrearter. Blandt fundene var flere overraskelser, heriblandt flere snudebiller af arten ”Acalles Hypocrita”, som aldrig før er blevet fundet i Danmark og en bredtæge af arten ”Halyomorpha Halys”, som på det gamle baneterræn i Rødbyhavn blev fundet for kun femte gang i Danmark nogensinde. 

”Resultatet af et døgns intens jagt på insekter og planter for børn og voksne er meget imponerende, og det er en god og involverende måde at vise, hvor meget fantastisk natur, der findes langs jernbanen, og dermed også hvor vigtigt det er at passe godt på den. Banedanmark gør allerede en stor indsats for at fremme naturen langs banen, og det arbejde styrker vi med de 150 millioner kroner, vi med infrastrukturplanen har afsat til at øge biodiversiteten langs baner og veje,” siger transportminister Benny Engelbrecht (S), som selv tog del i jagten på planter og insekter lørdag.

Plante- og insektjagt på tid

En BioBlitz handler om at finde og identificere så mange dyre- og plantearter som muligt i et bestemt område over en kort periode – i dette tilfælde 24 timer. Her var den gamle godsbane ved Rødbyhavn med en unik banenatur i weekenden en passende ramme for en sjov og lærerig indsamling af arter for naturglade børn og voksne.

”Vi håber, at vi med BioBlitzen i Rødbyhavn har været med til at vise, hvor fantastisk en natur, der findes blandt gamle skinner, skærver og grus og at nogle af deltagerne har fået lyst til at besøge den unikke banenatur, som kan nydes på andre af vores såkaldte InfraNatur-områder, som er åbne for offentligheden,” siger Randi Skogstad, der er infrastrukturdirektør i Banedanmark. 

Udvalgt bane-natur

Banedanmark arbejder på at styrke den vilde natur langs banen til gavn for biodiversiteten og til glæde for de mange sjældne dyre- og plantearter, der lever langs banen. 

Den gamle godsbane i Rødbyhavn er sammen med flere andre nedlagte baneterræner i landet en del af InfraNatur-projektet, hvor Banedanmark i samarbejde med Miljøstyrelsen gør en særlig indsats for at værne om og pleje naturen. 

Banedanmark og Miljøstyrelsen havde i forvejen inviteret lokalområdet og andre naturglade sjæle til at deltage i BioBlitzens ”jagt” på spændende planter og insekter og spændende temature, og alle havde løbende mulighed for at få identificeret sine fund og få knyttet navn til planter og insekter. 

Fakta:

  • Banedanmark arbejder på at styrke den vilde natur langs banen til gavn for biodiversiteten i Danmark og til glæde for de mange sjældne dyre- og plantearter, der lever langs banen.

  • En BioBlitz er et event, som handler om at finde og identificere så mange dyre- og plantearter som muligt i et bestemt område over en kort periode – i dette tilfælde 24 timer.

  • Godsbaneterrænet i Rødbyhavn er sammen med flere andre nedlagte baneterræner landet over en del af InfraNatur-projektet, hvor Banedanmark i samarbejde med Miljøstyrelsen gør en særlig indsats for at værne om og pleje naturen. 

  • I Rødbyhavn går geder, heste og æsler som en del af projektet til daglig rundt på det gamle godsbaneområde og tygger buske, krat og træer ned, så de med deres græsning kan bevare det busksteppelandskab, som styrker biodiversiteten og giver gode levebetingelser for sjældne planter og insekter, som holder af lys og åben natur.

  • Mange års godsdrift har på den gamle godsbane i Rødbyhavn skabt en tør og næringsfattig natur, der minder om et lille steppelandskab, og her trives sjældne planter og insekter, som gennem tiden er kommet til området som blinde passagerer med godsvognene.

  • Man kan også besøge nedlagte banearealer med spændende bane-natur i Struer, Jejsing og Lunderskov. Læs mere om Banedanmarks InfraNatur-områder her.