Nye spor og højere hastighed mellem Aarhus og Langå

Når sporet mellem Aarhus og Langå skal fornyes i 2021, bliver strækningen samtidig hastighedsopgraderet, så det bliver muligt at øge hastigheden på strækningen.

Sporet er slidt og skal derfor udskiftes – ganske som sporet mellem Langå og Hobro blev det i år. Samtidig foretager vi en hastighedsopgradering, så togene i fremtiden vil kunne køre hurtigere på strækningen. Det gør det lettere for togene at holde køreplanen og kan reducere rejsetiden på strækningen.

”Sporombygningen er nødvendig, og med nye spor får passagererne bedre komfort og større sikkerhed for, at togene kommer til tiden, fordi der vil være færre fejl på banen. Med hastighedsopgraderingen åbner vi for, at togene kan køre hurtigere” siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark.

Overkørsler, sporfornyelse og justering af kurver
Første etape bliver nedlæggelsen af de tre overkørsler på Haarvadbro, Lerbjergvej og Bidstrupvej i Favrskov Kommune. Ved at nedlægge overkørslerne og lave tilhørende erstatningsanlæg bliver det muligt for togene at hæve hastigheden på strækningen.

Vi begynder arbejdet med erstatningsanlæggene i 2020, og overkørslerne bliver først nedlagt, når erstatningsanlæggene står klar i løbet af 2021.

I sommeren 2020 går vi i gang med at flytte fiberkablerne, der i dag ligger i sporet. Ved at flytte kablerne væk fra sporet minimerer vi risikoen for overgravede kabler, når der arbejdes i sporet, ligesom vi kan komme til kablerne uden at genere togdriften.

 I 2021 går det store arbejde med at udskifte skinner, sveller og ballast på den 42 kilometer lange strækning i gang. Arbejdet begynder i påsken og vil strække sig frem til efteråret 2021. Her vil der være længere perioder, hvor enten det ene eller begge spor er spærret for togdrift.

”Samtidig med at vi fornyer sporet, så foretager vi hastighedsopgraderingen af sporet. Det sker ved, at vi optimerer kurver på strækningen, så togene kan komme til at køre hurtigere. Samtidig skal nogle af de dæmninger, togene kører på, udvides,” siger Steen Neuchs Vedel.

Med hastighedsopgraderingen bliver det muligt at hæve hastigheden på strækningen fra den nuværende120-160 km/t til 160-180 km/t.

Læs mere om projektet

Forberedelser til elektrificering
Ud over hastighedsopgraderingen og sporfornyelsen er Banedanmark i gang med at gøre strækningen mellem Aarhus og Lindholm klar til elektrificering. Her skal vi blandt andet sikre, at der under broerne er plads til kørestrømsanlægget, og dette arbejde bliver tænkt sammen med sporarbejderne, så vi minimerer generne for passagererne.

Hastighedsopgraderingen på strækningen betyder, at vi ved Væthvej i Langå vælger at sænke sporet i stedet for at bygge en ny bro. Dermed forventer vi, at broen skal være lukket i kortere tid end de tre måneder, det oprindeligt var planlagt.

Ved Hammelvej i Laurbjerg bliver det i øjeblikket undersøgt, om det er muligt med en sporsænkning, eller broen skal ombygges. Disse undersøgelser vil være færdige omkring den 1. december.

I Hadsten undersøger vi alternative løsninger for Skanderborgvej-broen, hvor det kun er selve brofaget over sporene, der udskiftes, hvilket vil kunne reducere den periode, hvor broen skal være lukket.