Nye spor mellem Valby og Frederikssund i 2018

I påsken 2018 går Banedanmark i gang med en omfattende fornyelse af S-togsstrækningen mellem Valby og Frederikssund. Mens Banedanmark arbejder, vil togene blive erstattet af busser Sporene på den 40 km lange strækning mellem Valby og Frederikssund er nu så slidte, at de skal igennem en gennemgribende renovering. Samtidig renoverer Banedanmark ni broer på strækningen. På Valby Station fornyer Banedanmark S-banens perronkanter og renoverer perrontunnelen under sporene. Derudover er arbejdet planlagt, så det passer med opførelsen af den nye Vinge Station, der forventes at åbne i 2019.

”Tiden er inde til en gennemgribende renovering og fremtidssikring af skinner og spor på strækningen mellem Valby og Frederikssund.  Det er et omfattende arbejde, men nødvendigt for i længden at kunne opretholde en stabil togtrafik på strækningen,” siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark.

Det omfattende arbejde betyder, at strækningen vil være spærret for togtrafik i flere perioder til næste år. Den længste spærring ligger henover sommeren i juni til august. 

”Vi har planlagt arbejdet, så hovedparten ligger i ferieperioderne. Det er for at genere de daglige pendlere mindst muligt,” siger Steen Neuchs Vedel.

”Men der er ingen tvivl om, at det bliver en udfordring for passagererne. Vi håber, at de vil have tålmodighed med os."

Banedanmark er stadig i gang med detailplanlægningen af sporombygningen. Naboerne på strækningen får nærmere information, når planlægningen er helt på plads. Planlægningen, af hvornår der er spærret for togtrafik, er sket sammen med DSB, der også står for at indsætte togbusser til passagererne under arbejdet.   

"Når Banedanmark har afsluttet detailplanlægningen af sporarbejdet, sætter vi os sammen med pendlerne og laver en køreplan for togbusserne. Vi har rigtig mange kunder, som bliver berørt af sporarbejdet. Derfor vil vi tage hensyn til de ligeså mange forskellige ønsker til hurtige og direkte togbusser, " siger informationschef i DSB, Tony Bispeskov, der forventer, at den endelige køreplan for togbusserne tidligst er klar i det nye år.

Det skal vi lave:


Udskifte skinner og sveller
Rense ballast – sporets underlag
Udskifte 70 køreledningsmaster og forny 2 km kørestrømsanlæg
Renovere ni broer
Store arbejder på Valby Station – bl.a. renovering af perrontunnel og perronforkanter 
Sænke sporet flere steder
Lægge 10 nye sporskifter og nedlægge syv
Tilrette perronkanter
Opsætte 10 nye sporstoppere
Arbejde med jord, afvanding, sikring, sporskiftevarme


Her arbejder vi:


Totalspærring af begge spor Valby-Frederikssund i 2018

Påsken, 28. marts om aftenen til og med den 2. april
St. Bededag, 26. april om aftenen til og med den 29. april
Kr. Himmelfart, 9. maj om aftenen til og med den 13. maj 
Pinsen, 18. maj om aftenen til og med den 21. maj 
Sommerlukning i 12 uger, 1. juni om aftenen til og med den 26. august
 
Her arbejder vi og togtrafikken er reduceret:

• Uge 42, 12. oktober kl. 20.30 til og med den 21. oktober