Nedsat hastighed ved Forlev forlænger rejsetiden

I øjeblikket er rejsetiden mellem København og Odense et par minutter eller tre længere end sædvanligt. Den forlængede rejsetid skyldes, at der bliver kørt med nedsat hastighed på en kortere strækning ved Forlev vest for Slagelse, hvor sporene har sat sig på grund af blød undergrund.

I påsken 2019 udskiftede Banedanmark et område med blødbund på en 100 meter lang strækning ved Forlev, da sporene havde sat sig på grund af den bløde undergrund. 
Desværre blev arbejdet udført under meget vanskelige forhold med tilstrømmende vand fra de omkringliggende marker. Nu har det vist sig, at sporene over en periode igen gradvist har sat sig så meget, at vi af hensyn til sikkerheden må nedsætte hastigheden på strækningen til 40 km/t.

”Vi er ærgerlige over, at de geotekniske udfordringer nu har fået konsekvenser for passagererne, der oplever en længere rejsetid på strækningen, men vi kan under ingen omstændigheder gå på kompromis med sikkerheden, og derfor er vi nødt til at sænke hastigheden”, siger Christoffer Rønholt Bogh, der er projektleder i Banedanmark.

For at forbedre forholdene etablerer Banedanmark i første omgang en midlertidig grundvandssænkning ved det tidligere blødbundsområde for at afhjælpe problemet med det tilstrømmende vand. Derefter vurderer vi, om dele af det tidligere blødbundsområde skal graves ud og opbygges på ny.  

”Den endelige udbedring af sporet kræver en total sporspærring, så for at genere passagererne mindst muligt, forventer vi at udføre arbejdet i løbet af juli 2020, hvor vi i forvejen skal spærre sporet i forbindelse med renoveringen af Slagelse Station. På den måde tager vi mest muligt hensyn til passagererne”, fortæller Christoffer Rønholt Bogh.
  

Hold dig opdateret via Rejseplanen

Hos DSB opfordrer man passagererne til at holde sig orienteret på Rejseplanen.
”Kunderne i togene vil opleve, at toget sætter farten ned, når det nærmer sig Forlev. Vi vil gøre, hvad vi kan for at minimere tidstabet, så togene fortsat ankommer punktligt i København og Odense, men der kan opstå mindre forsinkelser på 2-3 minutter på de mellemliggende stationer. Det kan have betydning for de, der skal nå at skifte til andre tog eller busser. Vi anbefaler derfor kunderne at holde sig orienteret på Rejseplanen, så de kan se, hvad det betyder for dem, ” siger DSB’s informationschef Tony Bispeskov.