Minister begejstret for nyt signalsystem i Midt- og Vestjylland

Danmarks nye transportminister, Benny Engelbrecht, ønsker en grøn jernbane i topform. Han var med, da Banedanmark og Arriva mandag den 1. juli fejrede, at togene i Midt- og Vestjylland nu er klar til at køre med et nyt signalsystem, som skal give færre signalfejl og flere tog til tiden. 

Transportsektoren er en af de sektorer, som belaster miljøet allermest. Den nye transportminister, Benny Engelbrecht, ønsker derfor at gøre miljørigtige transportformer såsom jernbanen endnu mere attraktiv for danskerne.

"Vi er i fuld gang med at fremtidssikre jernbanen og gøre den endnu mere attraktiv for danskerne. Det gør vi ved at elektrificere os igennem landkortet og ved at nedbringe antallet af signalfejl, så vi kan give passagerne flere tog til tiden. Det er en kæmpe opgave. Det nye digitale signalsystem, som næste år bliver taget i drift mellem Struer og Thisted, viser med al tydelighed, at det kan lade sig gøre, og samtidig give folk tog til tiden," siger transportminister Benny Engelbrecht.

80 procent færre signalfejl

Med det nye system får lokomotivføreren signalerne direkte ind i førerhuset, og de gamle, slidte signalanlæg langs sporene fjernes. Det glæder transportminister Benny Engelbrecht:

"Signalfejl er i dag den hyppigste årsag til forsinkede tog. Det skyldes, at signalanlæggene er gamle og slidte, og at der er alt for mange dele ude i sporet, som kan gå i stykker. Det ændrer vi nu med det nye, moderne signalsystem. Når det er udrullet i hele landet, vil det nedbringe antallet af signalfejl med cirka 80 procent. Systemet giver også mulighed for at forbedre køreplanerne, kortere køretider, samt for at togene kan køre tættere. Det betyder kort og godt flere tog til tiden til danskerne."

De nye muligheder glæder også direktør for tog Susanne Hejer hos Arriva:

"Punktlighed ligger dybt i Arrivas DNA, og det er vigtigt for os at give kunderne en god rejse. Derfor er vi også glade for de nye muligheder, som Banedanmarks nye signalsystem giver os. Udrustningen af de 29 tog er en vigtig milepæl mod målet."

Det digitale signalsystem hedder ERTMS og er et fælleseuropæisk standardsystem for jernbaner. Det giver mulighed for at køre grænseoverskridende trafik, og vil løbende komme til at erstatte de nationale signalsystemer rundt om i Europa.

Systemet kører godt i Nordjylland

Det digitale signalsystem blev sat i drift mellem Frederikshavn og Lindholm i oktober sidste år - og det sættes i drift mellem Roskilde og Køge i 4. kvartal i år. Trafikledere, lokomotivførere og operatøren i Nordjylland har tager godt imod det digitale signalsystem, og punktligheden er allerede nu højere end tidligere:

"Den nordjyske togpunktlighed ligger år til dato på cirka 93 %, hvilket er højere end cirka et procentpoint højere, end før systemet blev sat i drift. Punktligheden forventes at stige yderligere i takt med, at børnesygdomme i systemet fjernes, og at lokomotivførerne og trafiklederne bliver mere fortrolige med anvendelsen af systemet," siger områdechef Morten Buur, Banedanmark.

Efter Struer-Thisted er den næste strækning hvor signalsystemet installeres i Jylland Langå-Struer-Holstebro i 2021.

Fakta

  • Banedanmark, Arriva og leverandøren Alstom har nu udrustet 29 tog, så de kan køre med det nye signalsystem næste år på strækningen Thisted-Struer. Den 73 km lange jernbanestrækning bliver dermed Danmarks tredje med digitale signaler.
  • Set udefra ligner de 29 tog alle andre Arriva-tog. Men tager man et grundigt kig indenfor, er det tydeligt, at der er sket noget. På taget og i bunden af toget er der opsat antenner og i et stort skab tæt ved førerkabinen er installeret en avanceret ombordcomputer, som kommunikerer med trafiktårnet i Fredericia og fortæller, hvor toget er, og hvor hurtigt det kører. Endelig er der opsat et køremodul med fartmåler, som lokomotivføreren benytter.
  • Frem mod 2030 skal signalsystemet udrulles på alle resterende strækninger i Danmark på fjern- og S-banen.
  • Signalsystemet er i dag i drift mellem Frederikshavn og Lindholm og ibrugtages mellem Roskilde og Køge i 4. kvartal 2019. Der er også et digitalt signalsystem i drift på to strækninger på S-banen i København.

Læs mere om det nye signalsystem