Fornyelsen af Frederikssundbanen sikrer tog til tiden

I påsken går Banedanmark i gang med en stor fornyelse af S-togsstrækningen mellem Valby og Frederikssund Sporene på strækningen mellem Valby og Frederikssund er slidte, og der skal som planlagt udføres en gennemgribende renovering af den 40 km lange strækning. 

"Det er nødvendigt, at vi går i gang nu med renoveringen af banen, så vi fremover undgår driftsforstyrrelser, hvilket er til stor gene for passagererne. Samtidig er det en fremtidssikring af hele strækningen, så passagererne får en velfungerende bane og stabil togdrift i mange år frem," siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark. 

Anlægsarbejdet er planlagt således, at der vil være spærret for togtrafik i alle helligdagsferierne i foråret, inden strækningen igen spærres for togtrafik hen over sommermånederne i perioden fra den 1. juni til og med den 26. august. I alle perioderne vil busser erstatte tog.  

Der skal udføres en lang række fornyelsesarbejder på den ca. 40 km lange strækning. Skinner, betonsveller og ballast i og under sporet udskiftes. Dertil renoveres ni broer, kørestrømsmaster- og ledninger skal udskiftes ved Frederiksberg og diverse sikrings- og jordarbejder udføres også i hele perioden.  

"Når vi skal lave så omfattende anlægsarbejder på samme tid på hele strækningen, kræver det grundig forberedelse og planlægning. Derfor bruger vi helligdagsferierne på at forberede vores bygge- og depotpladser langs banen med materialer samt lave forberedende arbejder i og omkring sporene, så vi er fuldstændig klar til at gå i gang, når vi lukker banen over sommeren, " siger Steen Neuchs Vedel.   

"Vi har lagt en realistisk og robust plan for arbejdets udførelse, så der er balance i gennemførelsen af de forskellige entrepriser, der foretages samtidigt på hele strækningen."

"Vi er udmærket klar over, at det vil være en drøj omgang, når togtrafikken er indstillet i så lang tid, men vi håber på en forståelse af, at det er nødvendigt at renovere strækningen nu, for at fastholde og udbygge en jernbane med en god kvalitet og en høj punktlighed." 

Planlægningen af, hvornår der er spærret for togtrafik, er sket i samarbejde med DSB. DSB indsætter busser i stedet for tog, når der er spærret på strækningen. 

Hold dig opdateret om ændringerne på Rejseplanen eller dsb.dk.


Valby-Frederikssund i tal

 • Vi skal udskifte skinner og sveller på grund af de er slidte. I alt skal der udskiftes ca. 35 km skinner og 31 km sveller (ca. 50.000 stk.)
 • Vi skal rense og udskifte ballasten (skærver og sporkasse) i sporet, som også er slidt. Ca. 100.000 tons i alt. 
 • Vi skal skifte 10 sporskifter og dertilhørende drev. Samtidig nedlægger vi nogle sporskifter
 • Justering af ca. to km kørestrømsanlæg mellem Valby og Flintholm
 • Udskifte 70 køreledningsmaster omkring Frederiksberg
 • Renovere ni broer 


Her arbejder vi:

Totalspærring af begge spor Valby-Frederikssund i 2018:

 • Påsken, 28. marts om aftenen til og med den 2. april
 • St. Bededag, 26. april om aftenen til og med den 29. april
 • Kr. Himmelfart, 9. maj om aftenen til og med den 13. maj 
 • Pinsen, 18. maj om aftenen til og med den 21. maj 
 • Sommerlukning i 12 uger, 1. juni om aftenen til og med den 26. august
   
  I efterårsferien vil der være aften- og natspærringer mellem den 12. oktober til og med den 21. oktober.

  Journalister kan kontakte Banedanmark presse på tlf: 8234 1313