Elever svinger leen for insekter i Jejsing

På den lukkede banestrækning ved Jejsing hjælper elever fra Jejsing Friskole sjældne urter og nøjsomme plantearter på vej, når de slår græsset med le. Området er åbent for besøgende.

Bevæger man sig ud på den gamle Tinglev-Tønder-bane ved Jejsing, kan man opleve en helt særlig banenatur, der er hjemsted for enestående insekter og planter som Blåhat, Liden Klokke og Rødkløver.

Særlig indsats for insekter og planter

Banestrækningen har været ude af drift siden 2002 og har siden ligget urørt hen. Men da banedriften ophørte, spirede træer og buske frem, som langsomt fortrængte de tørkeelskende urter og insekter fra de gamle banearealer.

Derfor hjælper elever fra den nærliggende Jejsing Friskole Banedanmark med at pleje naturen på den lukkede strækning mellem Tinglev og Tønder, og det sker bl.a. med brug af god gammeldags le.

"Når eleverne i Jejsing slår plantevæksterne med le, så giver de samtidig albuerum til urter, som bier, sommerfugle og spindlere er afhængige af og skaber plads til insekter og planter, der har brug for lys og varme for at trives. Det skaber en helt særlig og varieret natur og øger biodiversiteten," siger biolog i Banedanmark, Sigrid Kistrup Ilsøe.

Mere vild natur

Banedanmark arbejder på at styrke den vilde natur langs banen. Sammen med flere andre baneterræner rundt om i landet er den gamle bane i Jejsing en del af InfraNatur-projektet, hvor Banedanmark gør en særlig indsats for at værne om og pleje banenaturen i samarbejde med Miljøstyrelsen.

Indsatsen er til gavn for de mange sjældne dyre- og plantearter i området og er med til at styrke biodiversiteten i Danmark.

Baneterrænet i Jejsing byder på varieret natur med selvgroet skov og krat med Brombær, Slåen og Mirabel, som giver nektar og pollen til insekterne.

Fakta:

  • Sammen med andre baneterræner rundt om i landet er baneterrænet i Jejsing en del af InfraNatur-projektet, hvor Banedanmark gør en særlig indsats for at værne om og pleje banenaturen i samarbejde med Miljøstyrelsen.
  • Indsatsen er til gavn for de mange sjældne dyre- og plantearter i området og med til at styrke biodiversiteten i Danmark.
  • Med Infrastrukturaftalen har Banedanmark fået en ekstra bevilling på godt 5 millioner kroner årligt, som skal bruges til at videreføre arbejdet med den vilde natur langs banen. En del af bevilling skal gå til at videreføre naturplejen på Banedanmarks InfraNatur-områder.
  • Baneområdet er åbent for besøgende med indgang fra p-pladsen ved Hostrupvej/Banevænget.

seneste nyt fra banedanmark