Gangbro og nye elevatorer er klar til brug på Langå Station

Den nye gangbro og de nye elevatorer, der forbedrer adgangsforholdene på Langå Station står nu klar til brug. Broen er seks meter høj, 2,5 meter bred og 90 meter lang og har elevatorer til begge perroner.

Broen og elevatortårnene, der er opført af betonelementer, er opført umiddelbart syd for stationsbygningen.

"Elevatorerne står klar til brug, og som det sidste er den skridsikre belægning på gangbroen også blevet lagt på. Det betyder, at passagererne nu kan tage elevatorer og gangbro i brug," siger Bjørn Lykke Jensen, projektleder i Banedanmark.

Med ny gangbro og nye elevatorer bliver det lettere at komme til og fra Langå Station. Fra broen er der nu adgang til både perron 1 og 2. Det betyder, at den nuværende adgang via stationsbygningen, hvor der er elevator til Spor 1, kan sløjfes.

Randers Kommune er i gang med at etablere en gangbro fra den modsatte side af stationen. Der vil så fra broen være adgang til både perron 1 og 2, og man vil kunne komme til stationen fra begge sider af byen.

Elevatorprojektet finansieret af Banedanmark, DSB, Randers Kommune og den særlige tilgængelighedspulje, der er med til at sikre handicappede bedre adgangsforhold på landets togstationer.
 
For yderligere informationer kontakt Banedanmark presse på telefon 8234 1313