Direktør for Banedanmark fratræder sin stilling

Efter knap fire år på posten, har Banedanmarks direktør valgt at fratræde sin stilling. Per Jacobsen bliver på posten, indtil hans afløser er fundet.

Departementschef i Transport- og Boligministeriet Jacob Heinsen udtaler:

”Per Jacobsen har gjort en stor og kompetent indsats i de år, han har siddet på posten, hvor det er lykkedes at skabe fremdrift for udviklingen af jernbanen under særdeles vanskelige vilkår. Jeg har kendt Per i mange år og er ærgerlig over hans beslutning, men respekterer naturligvis hans valg. Nu går vi i gang med at finde en ny, der kan overtage den svære og vigtige opgave med at udvikle og fremtidssikre jernbanen”, siger departementschef i Transport- og Boligministeriet Jacob Heinsen.

Per Jacobsen er 55 år og cand.polit. Han har været direktør i Banedanmark siden 2016. Før det har han bl.a. været direktør i Vejdirektoratet og har haft flere ledende stillinger i centraladministrationen.

Per Jacobsen kan se tilbage på en spændende og udfordrende tid i Banedanmark:

”Det er vigtigt for mig at understrege, at det sker helt udramatisk. Jeg har været knap fire år på posten som administrerende direktør i Banedanmark, og nu mener jeg, der er brug for, at en anden tager over og fører kampen videre, for at skabe den fremtidssikrede og bæredygtige jernbane, vi er godt på vej med.

Det er en kompleks opgave at skabe en ny jernbane samtidig med, at vi dag og nat skal holde trafikken kørende. Jernbanen er mange steder nedslidt, og opgaven bliver ikke lettere af, at flere af leverandørerne på jernbanen typisk har vanskeligt ved at levere det, de lover. Derfor har det været en kamp at få fremdrift i bl.a. fornyelse og digitalisering af signalsystemerne og elektrificering af jernbanen, som er grundlaget for den nødvendige fornyelse og fremtidssikring af en bæredygtig jernbane. 

Jeg er glad for at kunne sige, at vi er godt på vej. Vi har nyt signalsystem i drift flere steder, vi har elektrificeret og fornyet flere strækninger, København-Ringsted projektet er færdiggjort, og vi er langt med fornyelsen af strækningen Ringsted-Femern. Vi har også på de indre linjer arbejdet på at professionalisere Banedanmark, så vi står bedre rustet til at varetage rollerne som myndighed, bygherre og infrastrukturforvalter. Det har vi gjort, bl.a. ved at reorganisere, skabe kulturforandringer og ved at insource mange dygtige kompetencer, så vi står endnu bedre fagligt rustet. Men der er en lang og krævende vej endnu, og nu er det tid til, at andre gode kræfter tager over.

Det har været fire spændende år, og det har været et privilegium at stå i spidsen for og arbejde sammen med alle de gode, dygtige og engagerede medarbejdere i Banedanmark."

Per Jacobsen fortsætter på posten som direktør indtil videre og senest, til der er fundet en ny direktør.

Yderligere oplysninger Kommunikationschef Katja Dahlberg

Tlf: 31193244.