Det nye signalsystem på vej mellem Bedsted og Hvidbjerg

Banedanmark har i denne uge taget det nye signalsystem i brug på anden del af Thybanen, nemlig mellem Snedsted og Bedsted - og går nu i gang med tredje etape af Thybanen, som frem imod påske får udrullet det nye signalsystem.

Udrulningen på Thybanen foregår i fire etaper frem imod påske. Etape for etape arbejdes der i og ved jernbanesporet, hvorefter det nye signalsystem bliver taget i brug strækning for strækning. På første etape, Snedsted-Thisted, blev signalsystemet ibrugtaget den 24. februar, og nu er den anden etape mellem Snedsted og Bedsted også blevet færdig. Derfor kører Thybanen også på denne strækning på det nye signalsystem.
 
"Vi har gennemført anden etape og har i denne uge taget det nye signalsystem i brug mellem Snedsted og Bedsted. Nu har vi fuld fokus på den tredje etape mellem Bedsted og Hvidbjerg," siger programchef Thilde Restofte Pedersen fra Banedanmark.
 
De næste par uger kan togpassagererne forvente et ekstra ophold på Bedsted Station i nordgående retning på ca. tre og halvt minut, når togene skal omstilles fra det gamle signalanlæg til det nye signalsystem. I den sydgående retning forventes der ingen forsinkelser.
 
14 dages sporarbejde på tredje strækning
Den 25 km lange strækning mellem Bedsted og Hvidbjerg, som nu står for tur, er den længste af de fire etaper. Her må naboer og trafikanter fra den 15. marts og op til 14 dage frem væbne sig med tålmodighed, mens Banedanmark arbejder i og ved sporet.
 
Togtrafikken bliver berørt i weekenden, hvor der kører togbusser på hele strækningen mellem Bedsted og Thisted. Biltrafikken vil blive påvirket i hverdagene, idet der lukkes for overkørsler, mens der arbejdes på bomanlæggene. Arbejdet er tilrettelagt, så bilisterne, cyklister og gående får så lille en omvej som muligt. Naboer, trafikanter og togpassagerer opfordres til at holde sig opdateret via Banedanmarks hjemmeside og på Rejseplanen.dk.
 
Fra fysiske signaler til digital styring
Thybanen er den tredje togstrækning, hvor Banedanmark udruller det nye signalsystem (ERTMS). Hidtil er systemet taget i brug på Vendsysselbanen og strækningen Roskilde-Køge. ERTMS består af togkontrolsystemet ETCS og radiosystemet GSM-R. Herudover har Banedanmark udrullet et nyt signalsystem kaldet CBTC på to S-banelinjer i København.
 
De nye signalsystemer skal sikre, at der i fremtiden vil være markant færre signalfejl på togdriften i Danmark. Erfaringerne fra Banedanmarks første strækninger med ETCS og CBTS, viser, at systemerne her har givet flere tog til tiden, så passagererne oplever færre forsinkelser grundet signalfejl.
 
Inde i toget mærker man som passager ingen forskel med det nye signalsystem, men for lokomotivførerne gør det en kæmpe forskel. Tidligere har lokomotivførerne skullet holde øje med fysiske signaler langs med banen og i nogle tilfælde være i telefonisk kontakt med kommandoposter. Med det nye system får de dem digitalt på en computerskærm inde i førerhuset.
 
"Det er en stor fordel, at vi her i det jyske har været igennem pionerstrækningen Lindholm-Frederikshavn, som fik det nye signalsystem i oktober 2018. Her har vi alle: leverandøren, Banedanmark og Nordjyske Jernbaner, lært at bruge systemet, og det kommer til gavn for Thybanen, som Arriva betjener, og kommende strækninger, der skal udstyres med det nye signalsystem," siger Thilde Restofte Pedersen.
 
Det er Banedanmarks trafiktårn i Fredericia, som i dagtimerne står for fjernstyringen af det nye signalsystem på Thybanen, mens togtrafikken styres fra Aalborg om aftenen, natten og i weekender.
 
Se film, der viser, hvordan det nye signalsystem fungerer.

Se grafik, der viser, hvilke overkørsler der lukkes imens vi skifter signalsystem

Se grafik, der viser, hvordan det nye signalsystem fungerer 
 
Fakta om nyt signalsystem på Thybanen
·        Etape 1: Snedsted - Thisted (i drift fra den 24. februar)
·        Etape 2: Bedsted - Snedsted (i drift fra den 9. marts)
·        Etape 3: Hvidbjerg - Bedsted
·        Etape 4: (Struer) - Hvidbjerg
 
Aktuelle spærringer af overkørsler på strækningen Hvidbjerg-Bedsted (etape 3)
·        Storhøjvej: 15. marts kl. 01:00 til 20. marts kl. 23:00
·        Mellemvej: 15. marts kl. 01:00 til 20. marts kl. 23:00
·        Møllegade: 15. marts kl. 01:00 til 20. marts kl. 23:00
·        Overgang ved Hurup Skole (sti): 22. marts kl. 20:00 til 27 marts kl. 04:00
·        Bredgade: 22. marts kl. 20:00 til 27. marts kl. 04:00
·        Ydbyvej: 22. marts kl. 20:00 til 27. marts kl. 04:00
·        Limfjordsvej: 22. marts kl. 20:00 til 27. marts kl. 04:00
·        Søndergade: 22. marts kl. 20:00 til 4. april kl. 04:00
 
Overkørslerne ved Thylandsgade, Toftegade, Oddesundvej, ned til Oddesundvej 305 og Barslevvej afspærres ikke da de ombygges, mens der ikke kører tog.
 
Om Signalprogrammet
De gamle signaler på det danske jernbanenet er slidte og teknologisk forældede. Hovedparten af sikringsanlæg er mere end 40 år gamle, og den ældste teknologi stammer oprindeligt fra 1912 og blev senest opgraderet i efterkrigstiden. Derfor skal signalerne erstattes af et nyt digitalt signalsystem. Banedanmark er i gang med et af Danmarkshistoriens største jernbaneprojekter: Et nyt topmoderne digitalt signalsystem. Signalsystemet kaldes ERTMS og er baseret på en fælles europæisk standard for overvågning og kontrol af jernbanetrafikken. Når det nye signalsystem er rullet ud, vil flere tog komme til tiden.