BioBlitz: Kom og vær med til 24 timers ”jagt" på planter og dyr i Rødbyhavn

Kom og vær med til et brag af en biodiversitetsfest, når Banedanmark og Miljøstyrelsen i en såkaldt BioBlitz undersøger, hvor mange plante- og dyrearter man kan finde på et nedlagt jernbaneareal på 24 timer. Arrangementet er åbent og gratis for alle, der vil med på opdagelse i den unikke banenatur med hele familien.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men mellem gamle skinner, skærver og grus vrimler det med vild natur, unikke planter og insekter på Banedanmarks nedlagte baneterræner.

Men hvilke plante- og dyrearter findes der egentlig? 

Det skal en BioBlitz – en 24-timers indsamling og kortlægning af plante- og dyrearter på det gamle baneterræn i Rødbyhavn – afdække fra lørdag den 28. august til søndag den 29. august. Og du kan være med.

Samtidig kan man gå på opdagelse i naturen med biolog og naturformidler Vicky Knudsen, lære mere om Banedanmarks og Miljøstyrelsens indsats for at styrke biodiversiteten på nedlagte baneterræner og blive klogere på samspillet med naturen på store anlægsprojekter.

”Jeg glæder mig til at deltage i BioBlitzen og være med til at sætte fokus på, at vi har en helt særlig natur langs vores baner, hvor der er gode levevilkår for sjældne planter og insekter, som vi skal passe på. Derfor er jeg også rigtig glad for, at alle Folketingets partier med aftalen om fremtidens infrastruktur netop har været med til at afsætte 150 millioner til biodiversitet langs veje og baner”, siger transportminister Benny Engelbrecht (S), som også selv besøger BioBlitzen i Rødbyhavn.

Plante- og insektjagt på tid i vild natur

En BioBlitz er et event, som handler om at finde og identificere så mange dyre- og plantearter som muligt i et bestemt område over en kort periode – i dette tilfælde 24 timer. Her er den gamle godsbane ved Rødbyhavn med sin unikke natur en oplagt ramme for en sjov og lærerig kortlægning af arter.

Sammen med flere andre nedlagte baneterræner landet over er godsbaneterrænet i Rødbyhavn nemlig en del af InfraNatur-projektet, hvor Banedanmark i samarbejde med Miljøstyrelsen gør en særlig indsats for at værne om og pleje naturen. Derfor går geder, heste og æsler rundt på det gamle godsbaneområde og tygger buske, krat og træer godt ned, så de med deres græsning kan bevare det busksteppelandskab, som styrker biodiversiteten og giver gode levebetingelser for sjældne planter og insekter.

”BioBlitzen byder på spændende naturoplevelser for både børn og voksne. Det er en god mulighed for at få en bedre forståelse for naturen og de forskellige arters levesteder. Samtidig bliver det både sjovt og lærerigt at kortlægge områdets arter,” siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Jane Hansen. 

En weekend for hele familien

Alle kan weekenden igennem deltage i jagten på spændende planter og insekter og løbende få identificeret sine fund, fortæller Randi Skogstad, som er infrastrukturdirektør i Banedanmark.   

”Her i Rødbyhavn vil vi gerne vise danskerne, at der på det gamle godsbaneterræn lever planter og insekter, man ikke finder andre steder, og vi kan nærmest garantere, at man som deltager vil få insekter at se, som man aldrig har set før. Derfor vil jeg bare opfordre alle, naturglade børn som voksne, til at komme og være med i opdagelsen af spændende dyr og planter”.

BioBlitzen er et åbent og gratis arrangement, og tilmelding er ikke nødvendig.
 
Program: BioBlitz i Rødbyhavn


Lørdag den 28. august 2021:

10.30 – 11.00: Velkomst og startskud ved Infrastrukturdirektør i Banedanmark, Randi Skogstad, Kontorchef i Miljøstyrelsen, Jane Hansen, og udvalgsformand for teknik- og miljø i Lolland Kommune, Leif Utermöhl.  

11.00: BioBlitzen starter.

11.00 – 12.00: Gå på opdagelse med biolog og naturformidler Vicky Knudsen. 

12.00 – 13.30: Frokost.

13.30 – 14.30: Guidet tur om Miljøstyrelsens og Banedanmarks indsats for at styrke biodiversiteten på baneterræner. Transportminister Benny Engelbrecht deltager i turen. 

14.30 – 15.30: Lån en lup og gå selv på opdagelse efter dyr og planter. Du kan undervejs få tips og tricks af en erfaren naturekspert.

15.30 – 16.30: Der serveres kaffe og Hjem-Is-bilen uddeler gratis is.

16.00 – 17.00: Guidet tur ved Jens Brenner Larsen, miljøekspert ved Femern A/S, om erstatning af den natur, som man er nødt til at fjerne i forbindelse med store anlægsprojekter.

22.00 – 23.00: Lyslokning af natsværmere: Vi sætter lysfælder op for at tiltrække natsværmere. 

Søndag den 29. august 2021:

10.00 – 10.45: Tømning af lysfælder. 

11.00: BioBlitzen slutter.

11.00 – 12.30: Afslutning og offentliggørelse af fundne arter.

Fakta:

  • Banedanmark og Miljøstyrelsen arrangerer i forbindelse med InfraNatur-projektet en BioBlitz i Rødbyhavn.  
  • Godsbaneterrænet i Rødbyhavn er sammen med flere andre nedlagte baneterræner landet over en del af InfraNatur-projektet, hvor Banedanmark i samarbejde med Miljøstyrelsen gør en særlig indsats for at værne om og pleje naturen med græssende geder, heste og æsler. 
  • I løbet af arrangementet vil der være mulighed for at komme med på guidede ture i området og høre om den unikke natur, men det vil også være muligt at gå på opdagelse på egen hånd. 
  • Undervejs kan man låne udstyr, som kan gøre opdagelsen og indsamlingen af arterne nemmere.
  • Der er til BioBlitzen mulighed for at købe frokost, eller man kan medbringe madkurven hjemmefra.
  • Naturinteresserede kan besøge andre nedlagte banearealer med spændende bane-natur i Struer, Jejsing og Lunderskov. Læs mere om Banedanmarks InfraNatur-områder her.