Bedre løsning i overkørsel i Tarm

Overkørslen i Storegade i Tarm skal bygges om, så risikoen for, at cyklister får hjulet i klemme i skinnerne bliver mindre.

Overkørslen i Storegade i Tarm har et uhensigtsmæssigt forløb, fordi vej og bane skærer hinanden i en meget spids vinkel. For at undgå, at cyklister får hjulet ned i sporet, når de krydser banen, skal overkørslen ombygges.

 

Oprindeligt var planen, at Banedanmark skulle begynde ombygningen søndag den 27. september. Den løsning, der oprindelig var valgt, har imidlertid vist sig ikke at kunne gennemføres som planlagt af sikkerhedsmæssige årsager, hvorfor projektet skal tilpasses. Derfor er det nødvendigt at udskyde ombygningen midlertidigt.

 

Det skyldes, at der er specielle forhold ved denne overkørsel, hvor vej og jernbane skærer hinanden med en spids vinkel, samt at der er begrænsede pladsforhold.

 

"Det er vigtigt, at vi får en løsning i overkørslen, som både trafikalt og sikkerhedsmæssigt er den helt rigtige. Vi har ved en gennemgang af det oprindelige forslag konstateret, at løsningen et specifikt sted skal tilpasses af sikkerhedsmæssige årsager. Efter efterårsferien forventer vi at komme med en plan for, hvordan man fremover skal krydse banen, og for, hvornår vi går i gang med arbejdet," siger Bianka Christina Saarnak, områdechef i Banedanmark.

 

Overkørslen i Tarm
Overkørslen i Storegade i Tarm har et vejforløb, der er meget anderledes end de fleste overkørsler, da banen og vejen krydser hinanden i en meget spids vinkel. For cyklisterne betyder det, at der i dag er en skæv passage, som gør, at cyklisters hjul kan komme i klemme, når de passerer overkørslen.

 

Der har været flere hændelser i overkørslen, hvor cyklister har fået hjulet i klemme i sporet, og derfor skal overkørslen ændres som led i Banedanmarks løbende arbejde med at hæve sikkerheden i overkørslerne. Herudover skal løsningen tage højde for passagerer og bilister.

 

"Sikkerheden er alfa og omega på jernbanen, og overkørslen i Storegade er en af dem, vi har fokus på at få ændret, så den får et bedre forløb. Her samarbejder vi tæt med Ringkøbing-Skjern Kommune for at få en løsning, der både er sikker og som tilgodeser behovene hos trafikanterne," siger Bianka Christina Saarnak.

 

Kontakt
For yderligere informationer kan journalister kontakte Banedanmark presse på telefon 8234 1313 eller mail presse@bane.dk