Banedanmark udfører omfattende broarbejder på Falster og Lolland

Banedanmark udfører omfattende broarbejder på Falster og Lolland
Den 23. marts om aftenen går Banedanmark i gang med ti ugers gennemgribende ombygning af strækningen mellem Orehoved og Rødby Færge som led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning mellem Ringsted og Rødby

Når arbejdet udføres, vil tog i hele perioden være erstattet af busser

Den 23. marts om aftenen går Banedanmark i gang med ti ugers gennemgribende ombygning af strækningen mellem Orehoved og Rødby Færge som led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning mellem Ringsted og Rødby

Når arbejdet udføres, vil tog i hele perioden være erstattet af busser. 

”Som led i opgraderingen af hele Ringsted-Femern Banen skal vi nu i gang med en omfattende opgradering og renovering af eksisterende sporbærende broer på strækningen mellem Orehoved og Rødby Færge. Nogle broer skiftes helt ud, andre skal udvides for at gøre plads til et ekstra spor og resten skal renoveres. I alt arbejder vi på ca. 20 broer på hele strækningen,” siger Klaus S. Jørgensen, projektdirektør i Banedanmark.  

I tillæg til de mange broarbejder, der udføres på samme tid på strækningen, foretager Banedanmark også indledende jordarbejder for det nye spor fra Orehoved til Nykøbing F., som anlægges ved siden af det eksisterende spor. Derudover laves der afvanding og sikringsarbejder langs strækningen. 

Sideløbende gennemgår Eskilstrup Station på Nordfalster en stor ombygning og opgradering. Blandt andet med nye perroner, ny gangbro og elevatorer samt støjskærme. Syd for stationen bliver sporet rettet ud, så der kan køres med højere hastighed. 

”Det kræver tid og plads, når vi skal udføre så mange anlægsarbejder på samme tid. Da der samtidig er tale om arbejder på en lang række lokaliteter, hvor det er nødvendigt at fjerne sporet, er det ikke muligt at køre tog samtidig med, at vi arbejder på strækningen,” siger Klaus S. Jørgensen. 

”Vi har planlagt arbejdet således, at vi har en robust og realistisk tidsplan, så vi ikke behøver at genere passagererne mere end højst nødvendigt. Men det er nødvendige anlægsarbejder vi skal udføre nu, som forberedelse til opgraderingen af jernbanen. Vi har stor forståelse for, at det kan være en drøj omgang, når banen er lukket i ti uger, men når vi er helt færdige med at arbejde på strækningen, vil der være mulighed for at køre flere tog og kortere rejsetider.”

Ringsted-Femern Banen vil sammen med Den nye bane København-Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne. Når alle opgraderingsarbejder er afsluttet, vil det være muligt at rejse fra Nykøbing Falster til København på ca. en time. I dag er rejsetiden lidt over halvanden time.

Ringsted-Femern Banen lukket for trafik:

  • Banen fra Orehoved til Nykøbing F er spærret fra den 23. marts om aftenen til og med den 4. juni
  • Strækningen Nykøbing F-Rødby Færge er spærret fra den 23. marts om aftenen til og med den 10. juni

Hold dig opdateret på Rejseplanen og dsb.dk

Journalister kan kontakte Banedanmark presse på tlf. 8234 1313

Fakta: 

Kort over vores anlægsarbejder, når vi opgraderer banen
 
Orehoved-Nykøbing F.

  • Jordarbejder til dobbeltspor påbegyndes. Derudover udskiftes en del blødbundsmateriale. Samt sikringstekniske arbejder 


Ringsted-Femern Banen overordnet:

  • Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby, der finansieres af A/S Femern Landanlæg, et datterselskab under Sund & Bælt.
  • Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t
  • Opgraderingen af Ringsted-Femern Banen skønnes samlet at koste 9,5 mia. kr. (2015-priser)   
  • Opgraderingen af banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.
  • Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia. kr