Banedanmark og Frank Erichsen skaber vild natur på Vesterbro

Frank Erichsen, kendt fra tv-programmet ’Bonderøven’, vil i den kommende sæson af tv-programmet ’Giv os naturen tilbage’ på DR sprede den vilde natur fra Banedanmarks arealer til baggårde på Vesterbro.

Frank Erichsen, kendt fra tv-programmet 'Bonderøven', vil i den kommende sæson af tv-programmet 'Giv os naturen tilbage' på DR sprede den vilde natur fra Banedanmarks arealer til baggårde på Vesterbro.

Hvordan kan Banedanmarks særlige bane-natur komme flere til gode?

I programmet vil Banedanmark donere frø fra sine banearealer og hjælpe Frank Erichsen med at sprede en særlig form for natur og biodiversitet til baggårde på Vesterbro i København. Det sker i anden sæson af 'Giv os naturen tilbage', der sendes i 2023, når resultaterne af projektet kan ses i altankasser og baggårde.

"For år tilbage lød en evig summen af insekter i Danmark. I dag er virkeligheden en anden, hvor flere og flere arter er i fare for at uddø. Der er med andre ord brug for at vende en negativ udvikling i biodiversiteten, så vi sikrer nye levesteder til planter og insekter, og derfor er jeg meget glad for, at Banedanmark vil hjælpe med at sprede vild natur fra deres arealer, for som situationen er lige nu har vi brug for alle tiltag, store som små," siger Frank Erichsen.

Af hensyn til jernbanesikkerheden har offentligheden normalt ikke adgang til naturarealerne langs Banedanmarks skinner rundt omkring i landet. Derfor har de fleste nok højst set naturen fra togvindue og sikkert uden at bide synderlig mærke i, hvor unik og vild naturen ofte er langs banen. Man kan dog flere steder i landet besøge nedlagte banearealer, bl.a. i Rødbyhavn, Struer og Jejsing.

"Langs den danske jernbane har togdriften flere steder skabt en rå og næringsfattig natur. Det er ideelle betingelser for sjældne lys- og varmeelskende planter og insekter, og en unik natur, som vi i Banedanmark flere steder har gjort en indsats for at pleje og værne om. Mange steder langs banen lever planter og urter, som man ikke finder andre steder og som bl.a. tiltrækker sjældne sommerfugle, " fortæller Sebastian Grønbæk, geografisk fagspecialist i Banedanmark.

Programmet "Giv os naturen tilbage" på DR1 skaber opmærksomhed om de mange planter og insekter i Danmark, som lige nu er i fare for at forsvinde og uddø og hvad der kan gøres. Banedanmark bidrager gerne til at vende udviklingen ved at hjælpe biodiversiteten og den vilde natur lidt på vej.

"Vi arbejder på at styrke og pleje naturen langs banen, og på vores naturarealer lever sjældne planter og insekter, som kun de færreste nogensinde får at se og som derfor lever en lidt afsondret tilværelse langs sporene. Derfor er vi glade for, at vi kan hjælpe med at skabe forbedret biodiversitet og nye levesteder for sjældne planter og insekter," siger Randi Skogstad, som er infrastrukturdirektør i Banedanmark.

Indsamlingen af frø starter til efteråret.

Fakta:

  • Naturen langs den danske jernbane er ofte præget af mange års togdrift og er derfor mange steder rå og næringsfattig. Det giver optimale forhold for lys- og varmeelskende planter og insekter.

  • Da naturen ligger op ad aktive sporarealer, er den af sikkerhedshensyn almindeligvis ikke tilgængelig for offentligheden. Nu vil Banedanmark dog donere frø, så natur og biodiversitet kan spredes til nye områder og så mange flere mennesker kan få lov at nyde den.

  • Det er muligt for offentligheden at besøge nedlagte banearealer i Rødbyhavn, Struer, Jejsing og Lunderskov.

  • Optagelserne er nu i gang. Programmerne er planlagt til at rulle over skærmen på DR1 i foråret 2023.

  • Serien vises på DR1 og DRTV i 2023.

  • Første sæson af 'Giv os naturen tilbage' kan ses på DRTV