Banedanmark medfinansierer corona-faciliteter på byggepladser

Banedanmark har besluttet at hjælpe anlægsentreprenører og underleverandører med at passe godt på de mange medarbejdere, der arbejder på styrelsens anlægsprojekter, så de bliver bedst muligt beskyttet imod coronavirus. Derfor vil Banedanmark påtage sig en del af udgifterne til fx flere mandskabsvogne og ekstra indkvartering, så medarbejderne får mere afstand imellem sig på arbejdspladsen. 

Banedanmark er i gang med en historisk stor udbygning og modernisering af den danske jernbane og har dermed ansvaret for en række meget store offentlige anlægsprojekter. Størsteparten af arbejdet udføres af private entreprenører og leverandører, og er centrale for at holde hjulene i gang i Danmark under krisen. Derfor påtager Banedanmark sig sin del af ansvaret for at sikre forsvarlige arbejdsforhold for det mandskab, der udfører opgaverne.  

”Coronaudbruddet har bragt samfundet i en meget alvorlig situation, både sundhedsmæssigt og økonomisk, og vi har et fælles ansvar for at komme godt igennem krisen. I Banedanmark har vi et ansvar for at holde hjulene i gang, så vi understøtter erhvervslivet, og derfor kører vi ufortrødent på med vores anlægsprojekter. Men vi har samtidig et ansvar for at mindske smitterisikoen for de folk, der arbejder på projekterne uanset om det er vores folk eller entreprenørens,” siger anlægsdirektør Peter Jonasson fra Banedanmark. 

Konkret har Banedanmark besluttet at medfinansiere ekstra faciliteter på byggepladserne, som kan være nødvendige for at mindske smitterisikoen. Det kan fx være, hvis der er behov for at udvide antallet af mandskabsvogne eller andre byggepladsfaciliteter, eller det kan være, hvis der opstår merudgifter til indkvartering, så de fx kan bo i enkeltværelser frem for dobbeltværelser.

”Vi ser det som en del af vores samfundsansvar at påtage os en del af disse udgifter, så vi kan være med til at hindre smittespredning og skabe tryghed for de medarbejdere, der hver dag møder op fysisk på arbejdspladsen,” siger Peter Jonasson. 

Vurderingen af, hvilke tiltag der måtte være behov for, og hvor stor en andel af udgiften, Banedanmark vil dække, vil blive aftalt fra projekt til projekt med den private entreprenør. 

Ud over at hjælpe med betaling for ekstra opholdsfaciliteter har Banedanmark allerede da corona-krisen brød ud, iværksat en række tiltag på alle de af styrelsens arbejdspladser, som kræver fysisk fremmøde. Myndighedernes retningslinjer bliver efterlevet, og der er indført bedre hygiejneforhold og øget rengøring. På byggepladserne og for Banedanmarks sporarbejder betyder det konkret, at følgende tiltag er indført: 

- Ekstra håndssprit og wipes til skurvogne
- Ekstra rengøring af håndtag og overflader i skurvogne
- Ekstra skurvogne og toiletter
- Det anbefales at afholde møder i det fri, så vidt det er muligt
- Opfordring til at holde pauser og spisepauser på skift i mindre hold for at sikre afstand
- Organisering af transport til og fra arbejdspladsen
- For pulje- og tjenestebiler og maskiner gælder, at rat, gearstang, instrumenter, knapper håndtag mv. rengøres med desinficerende klude efter brug